Ondertekening Green Deal trias boring

Gemeente Westland

Honselersdijk 06.09.2014 - Vrijdag werd in Tomato World in Honselersdijk een Green Deal ondertekend. Samen met vertegenwoordigers...

van het Ministerie van Economische Zaken, het consortium FloraHolland, HVC en Westland Infra, werd deze Green deal namens de gemeente door wethouder Theo Duijvestijn getekend. De Green Deal is bedoeld voor een proefboring naar de trias-laag op 4 kilometer diepte.

 

Green Deal

Met ondertekening van de Green Deal geeft het ministerie aan voor een bedrag van € 3,6 miljoen garant te staan voor de proefboring. Deze boring zal in het vierde kwartaal van 2015 plaatsvinden in de omgeving van de ‘bloemenveiling’ in Honselersdijk. De ondertekening van de Green Deal is een grote stap naar realisatie van een proefboring naar de zogenaamde Trias grondlaag op meer dan 4 km diepte. In Nederland is niet eerder zo diep geboord naar aardwarmte.

Wethouder Theo Duijvestijn: “Als gemeente ondersteunen we de omslag van het gebruik van fossiele brandstoffen naar de inzet van duurzame energiebronnen. Daarbij sluiten we geen enkele energiebron uit. Warmtewinning uit de Trias zandsteenlaag kan een grote bijdrage leveren aan de energietransitie- en duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Westland. Doordat de hoeveelheid te winnen warmte zo groot is wordt aardwarmte  bereikbaar voor zo veel mogelijk glastuinbouwondernemers. Dat is vanuit duurzaamheids- en economisch oogpunt een groot winstpunt.”

Trias

Studies hebben uitgewezen dat het Triasreservoir  in potentie in ca. 80 % van de Westlandse warmtevraag kan voorzien. Een proefboring moet aantonen dat de beoogde Trias warmte ook daadwerkelijk aanwezig is en economisch winbaar is. De toepassing van aardwarmte in de Westlandse glastuinbouw is noodzakelijk voor de energievoorziening en verdere verduurzaming van de productie. De sector heeft zich via het Energieakkoord gebonden aan verduurzaming van de energievoorziening. Ook de markt vraagt steeds vaker om duurzaam geteelde producten. Trias-warmte is daarom van groot belang voor de toekomst van de Greenport.

Earth energie

Na ondertekening van de Green Deal werd er door een aantal tuinders de intentieovereenkomst Earth Energie getekend. Earth energie is een belangenvereniging van tuinders. Door de intentieverklaring te tekenen geven ze aan straks aardwarmte van de Trias boring af te nemen.

Westland Agenda

De Trias boring wordt ondersteund vanuit de Westland Agenda. Deze agenda is in 2009 opgesteld door de gemeente Westland en het Westlandse bedrijfsleven en bevat projecten om bedrijven sterker uit de crisis te laten komen. Destijds heeft  Rabobank Westland € 1 mln. geschonken aan de Westland Agenda vanuit het 'DIT initiatief', een fonds waarmee de bank duurzame innovaties in de tuinbouw wil stimuleren.

De gemeente heeft eveneens € 1 mln. beschikbaar gesteld. Met deze € 2 mln. zijn de aardwarmte-initiatieven van Green Well Westland en v.o.f Geothermie De Lier ondersteund. Doordat het geld van de Westland Agenda is gebruikt om garant te staan voor misboringen kan het opnieuw gebruikt worden na een geslaagde boring. Op deze wijze kan de Westland Agenda  voor € 0,8 mln. garant  voor risico’s tijdens de proefboring naar de Trias zandsteenlaag. Ook voor deze boring geldt dat wanneer de boring succesvol verloopt en er geen aanspraak wordt gemaakt op de garantie-gelden opvolgende initiatieven er gebruik van kunnen maken.

Het project wordt door het consortium in nauw overleg met belangenvereniging Earth Energy ontwikkeld. Het is voor glastuinbouwondernemers mogelijk om direct of in een later stadium te participeren in het project.