Onderzoek naar 30 km/u centrumroute Maassluis

Gemeente Maassluis

Maassluis 02.07.2014 - In het Coalitieakkoord ‘Maassluis dichtbij – Verbinden en vooruitzien’ is vastgelegd dat de mogelijkheid moet worden onderzocht...

om van de route P.C. Hooftlaan, Lange Boonestraat, Marelplein, Wagenstraat een 30 km/u gebied te maken.

Voor dit onderzoek is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in de eigenschappen van de verkeersstromen op en rond deze route. Denk aan herkomst, bestemming, intensiteit, aard, frequentieverdeling over de dag en de week. Het college van Maassluis heeft daarom op 24 juni 2014 besloten om komend najaar een uitgebreid verkeersonderzoek op de centrumroute uit te voeren, waarna een besluit genomen kan worden.

Het onderzoek bestaat uit een kentekenonderzoek op drie locaties op de route: de Wagenstraat nabij de Rozenlaan, de P.C. Hooftlaan nabij de Lijndraaiersbrug en nabij de aansluiting met de Laan 1940-1945. Het onderzoek moet inzicht geven in de herkomst en bestemming van het verkeer op deze route. De waarnemingen worden verricht met videocamera’s. Ook wordt gedurende dezelfde periode het fietsverkeer op de Lijndraaiersbrug en het autoverkeer op de Havenbrug en de Oude Veiling geteld. Dit gebeurt met detectieslangen op het wegdek.

 

Bij het verwerken van de kentekens volgt de gemeente Maassluis de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. Op grond van de Wbp moet, voordat persoonsgegevens worden verwerkt, de persoon daarvan op de hoogte worden gesteld. En het doel van het verzamelen van gegevens moet vooraf duidelijk zijn. De definitieve onderzoeksperiode van het verkeersonderzoek in het komende najaar, wordt ongeveer een week voor de aanvang van het onderzoek bekend gemaakt via onder andere de regionale bladen en de gemeentelijke website.

 

Voor het kentekenonderzoek voldoet de gemeente Maassluis aan de volgende punten:

 

·                De bij het kentekenonderzoek verkregen gegevens worden eenmalig en alleen voor dit onderzoek gebruikt;

 

·                De gegevens worden niet verstrekt aan derden;

 

·                Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en na het onderzoek vernietigd;

 

·                Alleen het kenteken van de voertuigen en het type voertuig (personenauto, vrachtauto) wordt geregistreerd. Overige kenmerken als kleur en merk worden niet geregistreerd.

 

Nadat de uitslagen van het verkeersonderzoek van de centrumroute in het komende najaar zijn verwerkt, kan er een conclusie worden getrokken over de daadwerkelijke mogelijkheid om van de route P.C. Hooftlaan, Lange Boonestraat, Marelplein, Wagenstraat een 30 km/u gebied te maken.