Onderzoek naar aanvaring olietanker Rotterdam

Onderzoeksraad

Rotterdam 04.07.2018 - De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een onderzoek gestart naar de aanvaring van het zeeschip Bow Jubail op 23 juni 2018 in de haven van Rotterdam.

De Raad doet zowel onderzoek naar de oorzaak van de aanvaring als naar de beheersing van de milieuschade nadat het schip stookolie lekte.

Vanwege de omvang van de milieuschade is de Onderzoeksraad op basis van internationale afspraken verplicht onderzoek te doen naar de oorzaak van de aanvaring. Het onderzoeksteam zal daarbij nauw samenwerken met collega’s uit Noorwegen, waar het schip staat geregistreerd. Vanwege het effect op het milieu als gevolg van de gelekte stookolie, heeft de Raad besloten in het onderzoek ook te kijken naar de maatregelen die direct na de aanvaring zijn getroffen om de schade aan het milieu te beperken.

Naar verwachting duurt het ongeveer een jaar voordat het eindrapport kan worden gepubliceerd. Dat heeft onder meer te maken met de procedures die de Onderzoeksraad hanteert bij het verzamelen, analyseren en verifiëren van de onderzoeksinformatie.