Onderzoek naar aanwezigheid blindganger

Geplaatst door Westlanders.nu op 04/02/2013 13:46 - Gewijzigd op 04/02/2013 14:54

Den Hoorn 04.02.2013 - In de tweede wereldoorlog is er mogelijk een blindganger (een niet ontplofte bom) in de grond terechtgekomen nabij de Dijkshoornseweg in Den Hoorn.

Gemeente Midden-Delfland is van plan om hier een vervolgonderzoek naar te doen. De raad wordt voorgesteld om hiervoor een bedrag in de begroting op te nemen. Dit voorstel wordt gedaan om een rijksbijdrage te verkrijgen voor de kosten die met alle mogelijke werkzaamheden zijn gemoeid.

Eerder onderzoek In het verleden is er een plan van aanpak gemaakt om deze eventuele blindganger te vinden en te verwijderen. Er heeft destijds al een oppervlaktedetectie plaatsgevonden, maar hierbij is niets gevonden.

Aanvullend onderzoek De komende jaren vinden er in de directe omgeving bouwactiviteiten plaats. Om hierbij de veiligheid van de inwoners te waarborgen, wordt op korte termijn aanvullend onderzoek gedaan naar de eventuele aanwezigheid van de blindganger. Door middel van oppervlakte- en dieptedetectie wordt bepaald of er in de ondergrond een verdacht object aanwezig is.

Blindgangers In Nederland worden wel vaker bommen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Die liggen al meer dan 65 jaar onder de grond verstopt. Er gebeuren vrijwel nooit ongelukken mee. Toch worden ze voor de zekerheid weggehaald en op een veilige plek tot ontploffing gebracht.

Omwonenden Omwonenden worden over de werkzaamheden en de hierbij horende veiligheidsmaatregelen geïnformeerd zodra hier meer bekend over is.