Ook bij Priva 34 banen weg

door Priva

De Lier 24.04.2014 - Een betere aansluiting op de marktomstandigheden van vandaag is de belangrijkste doelstelling van een wijziging in de organisatie van Priva in De Lier, die op 1 mei van kracht wordt.

Priva, een bedrijf met internationaal een grote naam in klimaatbeheersing in de tuinbouw en gebouwde omgeving, is actief in twee sectoren die nu gelijktijdig veel last hebben van de voortdurende economische crisis. Haar voorgenomen groei-ambities heeft Priva door die aanhoudend slechte marktomstandigheden nauwelijks kunnen realiseren, waardoor het financiële resultaat onder druk is komen te staan.

Om de kosten en opbrengsten ook de komende jaren in balans te houden, wordt op het hoofdkantoor in De Lier de organisatie compacter ingericht. De wijzigingen in de organisatie hebben tot gevolg dat 34 van de  450 arbeidsplaatsen vervallen binnen Priva. Naast dat we afscheid nemen van inhuurkrachten en tijdelijke contracten, nemen we ook afscheid van 27 mensen met een vast contract. Voor de mensen die vertrekken is een sociaal plan opgesteld. 

Priva is en blijft door deze maatregel een gezond en sterk familiebedrijf dat innovatieve oplossingen biedt op thema's die er wereldwijd toe doen: voedselvoorziening, klimaat, energie en water in de tuinbouw en utiliteitsbouw.

De Greenery meldde eerder deze week al dat er gereorganiseerd gaat worden.