Ook Pyrazool in rivierwater de Lek

Dunea

Monster 19.08.2015 - Dunea is uit voorzorg gestopt met inname van rivierwater uit de Lek. De reden hiervoor is dat ook in de Lek lage concentraties pyrazool zijn gemeten.

'De voorraad onder het duin zorgt dat we voorlopig gewoon water kunnen blijven leveren. Nu er geen water naar de duinen gaat, is het gevolg dat het waterpeil in de infiltratieplassen zal gaan dalen. Dunea doet onderzoek naar volgende te nemen stappen.'

Pyrazool

De verontreiniging was ontstaan omdat een afvalwaterzuiveringsinstallatie (IAZI) op een bedrijventerrein in Geleen (Limburg) niet goed werkte. Hierdoor kwam de stof pyrazool in de Maas terecht. Pyrazool is een algemene basisstof voor middelen zoals geneesmiddelen, kleurstoffen en bestrijdingsmiddelen. Een stof die niet in het water thuishoort. Daarom hadden de drinkwaterbedrijven Dunea, WML en Evides hun inname van Maaswater gestopt.

De eigenaar van de IAZI verwachtte het probleem binnen een week te verhelpen. Intussen deed een onafhankelijk laboratorium steeds metingen op de rivierwaterkwaliteit. Totdat het Maaswater weer in orde was, nam Dunea tijdelijk water in uit de rivier de Lek. Dit water wordt naar de duinen tussen Monster en Katwijk getransporteerd voor de bereiding van drinkwater. Maar nu ook hier pyrazool is gemeten staat de waterinname tijdelijk stil.