Opbrengst WK KassieBouwen 2015 voor kassen in Congo

Sjef Enthoven

Poeldijk 10.08.2015 - Het bestuur van Stichting de Zaaier heeft zojuist bekend gemaakt dat de opbrengst van het Van der Ende WK KassieBouwen 2015 wordt gebruikt

voor de aankoop van foliekassen, voorzien van eenvoudige waterinstallaties. De kassen worden aan de lokale bevolking aangeboden, inclusief zaad, trays, teeltzakken, plantgrond, draad, touw, bemestingsmiddelen, bestrijdingsmiddelen en teeltbegeleiding, zodat ze direct aan de slag kunnen om op verantwoorde en gezonde wijze in hun eigen onderhoud te voorzien.

 

 

Tot op heden wordt er alleen in de open lucht geteeld en dat leidt tot veel problemen, waardoor gewassen veelal niet geoogst kunnen worden. Zo worden de meststoffen vaak niet goed opgenomen door de planten vanwege uitspoeling bij veel regen en zijn er veel problemen met ziektes zoals  Phythophthora, Verticilium en Rhizoctonia. Door deze wijze van telen worden veel bestrijdingsmiddelen verspilt en is en blijft de productie structureel erg laag.

Omdat de bevolking in Congo nog niet bekend is met telen in foliekassen, wordt door De Zaaier ook aandacht geschonken aan teeltbegeleiding. Met Rijk Zwaan is afgesproken dat zij een training verzorgen voor de lokale teelvoorlichters van De Zaaier, waarbij vooral het telen onder folie aan de orde komt. Speciaal voor deze voorlichters bouwt De Zaaier twee demokassen, zodat zij de opgedane kennis direct in praktijk kunnen brengen.  Eerst wordt ervaring opgedaan met  telen in de volle grond en vervolgens worden er gewassen op substraat geteeld. Na deze proefperiode gaat De Zaaier het aantal foliekassen en de teeltkennis in het gebied uitbreiden, zodat steeds meer Congolezen kunnen voorzien in hun eigen onderhoud en dat van hun gezin .

 

Het Van der Ende WK KassieBouwen is een jaarlijks terugkerend evenement en wordt georganiseerd door Stichting WK KassieBouwen met als voornaamste doel om geld in te zamelen voor de ontwikkelingshulpprojecten van Stichting de Zaaier uit Maasdijk. Het evenement vindt plaats op zaterdag 10 oktober in een hal op het ABC Westland Agri & Food terrein in Poeldijk.

Voor meer informatie over het evenement, kijk op www.kassiebouwen.nl of volg alle ontwikkelingen op social media.