Openluchttheater zoekt input voor oude Raadshuis

Geplaatst door Westlanders.nu op 21/09/2013 17:12 - Gewijzigd op 21/09/2013 18:20

Naaldwijk 21.09.2013 - Stichting Openluchttheater, waarvan rentmeester Frank van Veen voorzitter is, zoekt ideeën, investeerders en partners voor een plan dat voor 18 oktober a.s. ingediend  moet zijn.

Als rentmeester stond Frank van Veen tijdens Open Monumentendag voor het Oude Raadhuis in Naaldwijk met de opdracht voorbijgangers te attenderen op de waarde van dit eeuwenoude gebouw. Het Oude Raadhuis in Naaldwijk is als waag en vierschaar (rechtspraak) gebouwd in opdracht van Willem van Oranje in 1564 en vervolgens uitgebreid en verfraaid door zijn zoonFrederikHendrik en diens kleinzoon Willem III.

Openluchttheater zoekt input voor oude Raadshuis

Het pand heeft meerdere bijzondere wapens en symbolen, die veel over de geschiedenis vertellen. Dit erfgoed wil rentmeester Frank graagin stand houden en hij steltdaarom een duurzame ontwikkeling van het gebouw voor. Met dit idee in het achterhoofd wilde hij tijdens Open Monumentendagdit pand graag onder de aandacht van de bevolking brengen.

Het Oude Raadhuiszoubeschikbaarkunnen zijnvoor de burger enmogelijkeen nieuwe functie als onderkomen voor culturele verenigingen kunnen krijgen. Graag wil Stichting Openluchttheater Westlandculturele verenigingenen andereorganisatiesuitnodigen om te participeren in een duurzaam planmet thematischeactiviteiten enbehoud van het cultureel erfgoed.

Geïnteresseerd? Neem dan zospoedig mogelijkcontact op met ideeën,zoals invulling van een nieuwe functie, interesse voor cultureel gebruik of investeringen in het Oude Raadhuis in Naaldwijk via:info@openluchttheaterwestland.nl

In de eerste 2 weken van oktober volgter een bijeenkomst om ideeën te bespreken en inventariseren.