Oprichting actiegroep Tegenwind-Molens

Actiegroep Tegenwind-Molens

Maasdijk 17.03.2015 - In Maasdijk wil Nature’s Pride een windmolen bouwen op Honderdland. Ook in Poeldijk speelt het probleem waar men op ABC Westland,

ook een gecombineerd bedrijventerrein/woongebied twee windmolens wil bouwen. Iedereen in Westland kan hiermee dus geconfronteerd worden.

Daarom hebben wij met een aantal inwoners van Maasdijk de actiegroep Tegenwind-Molens opgericht. Wij zijn voor duurzame energie maar tegen de bouw van windmolens in de nabijheid van woningen in Westland. Poeldijkers kunnen zich vanwege de plannen op ABC Westland bij onze Actiegroep aansluiten!

Het mag duidelijk zijn dat wij nu met elkaar actie moeten gaan voeren om te voorkomen dat windmolens geplaatst gaan worden in de buurt van woningen.

De schadelijke (gezondheids)effecten van windmolens zijn alom bekend. Mensen in de omgeving worden geconfronteerd met lawaai dat ook ’s nachts doorgaat en met slagschaduw. De nadelige effecten zijn merkbaar tot op méér dan 1 km afstand van een grote windmolen. Kijkt u maar eens op www.windmolenoverlast.nl

Laten we het Westland vooral leefbaar houden en er voor zorgen dat Westlanders in een aantrekkelijke woonomgeving kunnen blijven wonen. Als actiegroep gaan we binnenkort in Maasdijk huis aan huis flyers bezorgen met als doel zoveel mogelijk handtekeningen op te halen, om de politiek wakker te schudden.

Zowel de Westlandse fracties als de Provinciale Staten gaan wij benaderen omdat zij verantwoordelijk zijn voor een gezond en goed woon-leefklimaat. Wij zijn per email te bereiken op actiegroeptegenwindmolens@gmail.com

Like onze Facebookpagina Actiegroep Tegenwind-Molens in bewoonde gebieden in Westland.

Steun ons op Twitter @steuntegenwind.

Actiegroep Tegenwind-Molens