Overheid wil stoppen met subsidie voor biomassa

Geplaatst door Westlanders.nu op 09/06/2021 10:47 - Gewijzigd op 09/06/2021 12:03

Den Haag 09.06.2021 - Het kabinet wil zo snel mogelijk stoppen met houtige biomassa voor het produceren van warmte en het ontwikkelen van warmtenetten.

Omdat het 'duurzaamheidkader' van biomassa discutabel is, wil het kabinet zo snel als dat mogelijk is, de afgifte van nieuwe subsidies van houtige biogrondstoffen voor lagetemperatuurwarmte stoppen. 

Het kabinet heeft PBL en TNO gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk is om eerder te stoppen met houtige biomassa en wat de kosten daarvan zijn. De onderzoeken van PBL en TNO geven aan dat het halen van de klimaat- en energiedoelstellingen, in met name de gebouwde omgeving en de glastuinbouw, technisch en financieel gezien lastig samengaat met een uitfasering eerder dan 2030 van de afgifte van subsidies op houtige biomassa, en financiële consequenties zal hebben.

Deze kosten zullen uiteindelijk via een hogere energierekening betaalt moeten worden door burgers en bedrijven.

Uit de Quick Scan van TNO blijkt dat houtige biomassa binnen de subsidieregeling (SDE++) één van de goedkoopste warmtebronnen is en dat het vervangen van deze bron door alternatieve warmtebronnen leidt tot een toename van de subsidie-uitgaven. 'Wanneer we vandaag in één keer zonder verstandig afbouwpad stoppen met het verstrekken van subsidies voor houtige biomassa in plaats van in 2030, stijgen de uitgaven tot € 2,7 miljard. Hoe dichter bij 2030 gestopt wordt met subsidie-afgifte, hoe lager deze kosten worden,' zo luidt de conclusie.