Patijnenburg geeft € 300.000 subsidie terug aan gemeente

Geplaatst door Westlanders.nu op 08/07/2016 10:36 - Gewijzigd op 08/07/2016 10:45

Naaldwijk 08.07.2016 - Sociaal Werkbedrijf Patijnenburg in Westland heeft 2015 met een positief resultaat afgesloten, zodat het bedrijf de gemeentelijke subsidie

van € 300.000 terug kan betalen. Het bedrijf wist flexibel in te spelen op de veranderde situatie die is ontstaan met het ingaan van de Participatiewet op 1 januari 2015. Patijnenburg krijgt jaarlijks subsidie van de gemeente Westland, deze wordt nu eenmalig teruggestort. Het goede resultaat is vooral te danken aan het efficiënt draaien van interne productielijnen voor grote bedrijven.

Patijnenburg behaalde in 2015 een positief resultaat van € 747.200, ruim € 520.000 meer dan het begrote resultaat, zo blijkt uit de Jaarrekening 2015 die zij aan de gemeente Westland heeft aangeboden. Het bedrijf kan daarom de reguliere gemeentelijke bijdrage voor de SW over 2015 van € 300.000 terugbetalen. Directeur Inge Vermeulen van Patijnenburg gaat er vanuit dat het terugstorten eenmalig is: "Vanuit onze ervaringen met de Participatiewet tot nu toe en de toekomstscenario's die er zijn, verwachten we dat de gemeentelijke bijdrage de komende jaren hard nodig is om risico’s op te kunnen vangen."

 Westlanders protesteren tegen bezuinigingen

Inspelen op verandering Participatiewet
Mede door de komst van de nieuwe Participatiewet was 2015 een spannend jaar voor Patijnenburg. De organisatie heeft flexibel ingespeeld op de veranderingen en kansen door nieuwe trajecten voor nieuwe doelgroepen op te zetten, de consequenties voor het bedrijf goed in beeld te brengen en hierop voor te sorteren. Ook zijn samen met de gemeente scenario’s voor de toekomst uitgewerkt. Het aantal plaatsingen van werkzoekenden is ruim gehaald. Dit gebeurde via MVO Westland, een publiek-private samenwerking tussen de gemeente Westland, Patijnenburg en inmiddels ruim 100 werkgevers die zich sterk maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast realiseerde Patijnenburg een flinke groei in de productie en dienstverlening van 13%, was er minder stilstand van de productielijnen en werd er minder vulwerk gedaan, een activiteit met relatief lage inkomsten.

Over Patijnenburg

Patijnenburg helpt mensen die aan de zijlijn van de arbeidsmarkt staan om hun talenten te benutten en aan het werk te gaan. Het liefst in de vorm van regulier werk bij een werkgever of, afhankelijk van de werkzoekende, in de vorm van regulier werk in een beschutte omgeving. Beschut werk vindt plaats bij de Patijnenburg-vestiging in Naaldwijk. Daar wordt bijvoorbeeld werk gedaan op het vlak van verpakken, assemblage, metaalbewerking, catering, groenonderhoud en schoonmaak. Patijnenburg is een bedrijf met een echt Westlandse werkmentaliteit waar aanpakken en doorpakken centraal staan. 

Meer informatie

www.patijnenburg.nl