Peuteropvang in Midden-Delfland blijft gewoon bestaan

Gemeente Midden Delfland

Midden Delfland 30.09.2014 - Kinderen kunnen gebruik blijven maken van peuteropvang in Midden-Delfland.

Wel wordt de opvang met ingang van 1 januari 2015 op een andere manier georganiseerd en gesubsidieerd. De wijze waarop wordt in de komende maanden duidelijk. (foto archief)

Andere vorm van subsidiëring

De huidige manier van subsidiering van de peuteropvang kan vanwege een exploitatietekort niet langer worden voortgezet. Wel kunnen kinderen ook in de toekomst gebruik blijven maken van peuteropvang. Dat geldt ook voor de kinderen van ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

Wethouder Sociale Zaken & Onderwijs Annemiek de Goede: ‘Binnenkort overleg ik hierover met de kinderopvangorganisaties in Midden-Delfland. Ik heb er alle vertrouwen in dat de opvang ook in de toekomst goed georganiseerd wordt.’ Zodra meer bekend is over de nieuwe regeling krijgen de betrokkenen hierover meer informatie.