Platanen krijgen een tweede leven in De Lier

Gemeente Westland

De Lier 07.12.2018 - Donderdag 6 december vond een bijzonder transport plaats in De Lier. Er werden twee grote platanen verplaatst van de Meidoornhof

naar de nieuwbouwwijk Liermolen. In verband met ophoging- en herinrichtingswerkzaamheden was er in de Meidoornhof geen plaats meer voor deze bomen. Uit een bomenanalyse is gebleken dat de twee platanen zich in uitstekende conditie bevinden en goed te verplanten zijn. De bomen krijgen nu een tweede leven in de klimaatadaptieve nieuwbouwwijk Liermolen in De Lier.

Verhuizing

Vroeg in de ochtend zijn beide bomen uitgegraven en met een hijskraan op twee platformwagens geplaatst. Rond het middaguur werden de bomen rechtstandig vervoerd naar hun nieuwe groeilocatie. Wethouder Snijders gaf het officiële startsein tot plaatsing.

Ophogen Bomen- en Druivenbuurt De Lier

In de Bomen- en Druivenbuurt in De Lier is de gemeente Westland al geruime tijd bezig met noodzakelijke ophoogwerkzaamheden. Door het gebruik van licht ophogingsmateriaal wordt getracht verzakking in de toekomst voorkomen. Door de ophoging en herinrichting is voor de twee platanen in de Meidoornhof geen plaats meer.

Nieuwe groeiplaats voor de bomen

De bomen worden geplaatst in de nieuw te bouwen wijk Liermolen. Bij de bouw van deze nieuwe wijk worden veel klimaatadaptieve maatregelen genomen. Wethouder Leen Snijders (openbare ruimte) vertelt: “We hebben rekening te houden met het veranderende klimaat met warmere zomers en hevige buien. Het is belangrijk dat we deze twee volwassen platanen kunnen behouden. Grote bomen zijn belangrijk voor de levering van zuurstof, het drinken van water door bomen (met effect op grondwaterstand), het dempen van temperatuur (tegengaan van hittestress) en het verbeteren van luchtkwaliteit doordat ze fijnstof opnemen. Voor de bomen wordt in Liermolen een groeiplaats ingericht waar ze de komende 50 jaar kunnen leven.

Klimaatadaptieve maatregelen in Liermolen

In Liermolen anticipeert de gemeente op de gevolgen van verstedelijking. Snijders: “Er zijn maatregelen op het gebied van de afvoer van hemelwater en grondwater en er worden maatregelen genomen om regenwater vertraagd af te voeren. Bij de woningen komt een regenton en de platte daken van bergingen en garages krijgen mossedumdaken. De gemeente zet in op het langer vasthouden van water door een deel van de bestrating te voorzien van een halfopen verharding en op speelplekken hoogteverschillen en waterspeelelementen toe te passen, waar voor korte duur extra opslag van water kan plaatsvinden. Daarvoor krijgt Westland ondersteuning vanuit het Europees subsidieproject SPONGE2020.”

Groene omgeving Liermolen

Leo van de Leur, locatiemanager bij BPD (Bouwfonds Property Development), de gebiedsontwikkelaar die Liermolen realiseert: “Naast de maatregelen bij en rond de woningen krijgt de wijk goede verbindingen met het omliggende groen, zoals de ecologische zone langs de Oostelijke Randweg. Ook de connectie met de groenzone langs de Markenborch is een belangrijk onderdeel van Liermolen. Een robuuste waterstructuur met brede watergangen zorgt voor natuurlijke buffering van grote hoeveelheden water.”