Poller Zuidweg blijvend obstakel voor iedereen!

Ingezonden bericht door Aad van Uffelen

Naaldwijk 12.10.2014 - De gemeente wil de poller op de Zuidweg verplaatsen naar de rotonde Zuidweg. Daarmee wil ze de drukte op die rotonde ontlasten.

Bizar hoe de gemeente steeds nieuwe dure en onzinnige blokkades opwerpt in plaats van tot goede oplossingen te komen.
In het verkeersrapport van 2006 over de Kruisbroekweg, Galgeweg, Middelbroekweg, de verlengde veilingroute en de Zuidelijke randweg en omgeving 9R5668.C08 staan verkeersprognoses waarop kostbare besluiten zijn genomen.


Voor de Kruisbroekweg staat dat per dag het verkeer van in 2006 al 15.442 tot 19.021 per dag in 2020 autonoom (als er niets gebeurt) zou toenemen, maar dat zodra de Zuidelijke randweg (3in1) klaar is (en die is klaar) het verkeer zou afnemen in 2010 al naar 2210 verkeersbewegingen per dag, toenemend tot 2565 in 2020.

Dat zijn flagrante fabeltjes want het verkeer is alleen maar toegenomen, er rijden nu minstens per dag 17.000 auto’s en vrachtwagens (of meer) en er is geen enkele beperking voor het doorgaande vervuilende vrachtverkeer. De afsluiting van de Zuidweg naar de woonwijk, sportvelden en gemeentewerf leidt alleen maar tot veel extra onnodig verkeer dat over de rotonde Zuidweg en de Kruisbroekweg gaat.

De Kruisbroekweg staat in de ochtend en avond constant vast vooral als veel schoolkinderen gebruik maken van de Zuidwegrotonde.Beter zou zijn als de gemeente de poller weg haalt en gelijk de Kruisbroekweg verboden maakt voor al dat doorgaande zware vrachtverkeer, dat kan prima gebruik maken van de 3in1 die daarvoor is bedoeld. Sta op de Kruisbroekweg alleen lokaal bestemmingsverkeer toe en stel eisen aan schone uitlaatgassen. Dan wordt het ook een stuk veiliger voor de duizenden leerlingen van de scholen aldaar die dagelijks de rotondes en aanpalende wegen moeten berijden.

Die verkeersrapporten waarop beleid wordt gemaakt zijn vooral list en bedrog en vette handel voor dure externe bureau’s. Het jojobeleid gebaseerd op foute rapporten leidt niet alleen tot veel onnodige kosten, maar ook tot te vermijden verkeersinfarcten en ergernis!