Populierenkap langs rijksweg A20

Gemeente Westland

Maasdijk 06.02.2018 - Langs de zuidkant van de A20 staat in de berm van de A20 een groot aantal populieren. Deze bomen staan deels erg dicht bij de snelweg.

Het gaat om de bomen tussen het viaduct A20 over de Maassluisweg tussen Maasluis en Maasland (gemeente Midden-Delftland) en de op en afrit Maasdijk A20 bij de Coldenhovelaan (gemeente Westland).

Door de hoge leeftijd van de bomen is er een hoog risico op afbreken en uitwaaien van levende en dode takken. Regelmatig vallen er takken op de geleiderail, de vluchtstrook en incidenteel ook op de rijbaan van de A20. Het risico dat er ongevallen ontstaan op de A20 door de bomen is te groot. De bomen moeten om die reden weg. Beplanting die tussen de bomen staat zoals veldesdoorn, els en es, wordt zoveel mogelijk gespaard tijdens de werkzaamheden.


Foto archief

Maassluis
Ter hoogte van Maassluis is een meters hoge dichte groene wal van zogenaamd bosplantsoen. Na het verwijderen van de populieren krijgt dit bosplantsoen meer licht en zal het zich beter ontwikkelen. Door het kappen worden enkele open plekken zichtbaar. Op deze plaatsen komen nieuwe bloeiende planten en voedselstruiken voor bijen en vlinders. Soorten zijn bijvoorbeeld: meidoorn, sleedoorn, sneeuwbal en vuilboom.

Maasdijk
Ter hoogte van de bedrijven aan de transportweg in Maasdijk is de beplanting die blijft staan, minder goed gegroeid. Zeker hier zal de toename van licht en de betere groeiomstandigheden er voor zorgen dat de ontwikkeling van de struiken sterk verbetert. Door de groei zal ook hier het landschapselement van een gesloten struikenrij snel bereikt worden. Waar nodig komt er nieuwe beplanting zodat de gesloten lijnvormige beplanting zich goed kan ontwikkelen.

Maasland en Maasdijk
Zowel bij Maasland als bij Maasdijk worden, op de locaties waar voldoende vrije ruimte is, nieuwe bomen aangeplant. Het gaat om diverse soorten grote bomen. De soorten die hiervoor gebruikt worden, zijn inheemse soorten met een grote ecologische waarde. Iepen die resistent zijn voor iepziekte, lindebomen (veel nectar voor de bijen), eiken en abelen. Ook deze bomen worden aangeplant in een flinke maat met een stamomtrek van 20/25 cm.

Door het behouden van de bestaande beplanting en het realiseren van nieuwe aanplant wordt het langgerekte landschapselement langs de A20 weer voor vele jaren gegarandeerd. De nieuw aan te brengen soorten zijn beter geschikt voor de locatie als de oude populieren.