Problemen rond straatverlichting bij de Vloot

Geplaatst door Westlanders.nu op 07/12/2013 09:14 - Gewijzigd op 07/12/2013 09:18

Maassluis 07.12.2013 - De fractie van PvdA  heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de openbare verlichting rondom de Vloot.Het college heeft de vragen als volgt beantwoord:

 

1.         Kunt u aangeven of u op de hoogte bent van de problemen met de openbare verlichting en wat er tot nu toe aan gedaan is?

Wij zijn op de hoogte van de problematiek met betrekking tot de openbare verlichting rondom De Vloot.

De uitval van de openbare verlichting is meerdere malen doorgegeven aan netwerkbeheerder Stedin waarop een aantal herstelpogingen zijn gedaan welke niet het gewenste resultaat opleverden. Dit heeft er toe geleid dat pas na het uitoefenen van bestuurlijke druk vrijdag 8 november 2013 de reparatie van de storing is opgepakt.

Uit diverse controle momenten is gebleken dat de openbare verlichting rondom De Vloot grotendeels naar behoren functioneert. Aan de verlichting die nog niet functioneert wordt momenteel door zowel Stedin als Ziut gewerkt. Als blijkt dat de storing hardnekkiger is dan gedacht, dan wordt voor noodverlichting gezorgd.

2.         Bent u met ons van mening dat juist de omgeving bij ouderen huisvesting in het kader van veiligheid verlicht moet zijn en dat deze donkere situatie zeker met de winter in aantocht onaanvaardbaar is?

Ja, wij delen uw mening. In het kader van de algehele veiligheid in de openbare ruimte en in het bijzonder de omgeving waar ouderen gehuisvest zijn, is het van groot belang dat de openbare verlichting functioneert. Mede om deze reden hebben wij bestuurlijke druk uitgeoefend op de directie van Stedin met het dringende verzoek om deze onaanvaardbare situatie zo snel mogelijk te beëindigen.

3.         Kunt u er voor zorg dragen dat de situatie nu grondig en doeltreffend aangepakt zal worden zodat ook de buitenruimte bij De Vloot een parel voor de stad is?

Het is in ieders belang dat de openbare ruimte rondom De Vloot ook in de avond en nachtelijke uren een parel voor de stad is. Om dat te waarborgen is op maandag 11 november 2013 een Dienstverleningsovereenkomst met Stedin aangegaan waarin duidelijke afspraken zijn vastgelegd inzake het snel en doeltreffend afhandelen van meervoudige uitval van de verlichting in de openbare ruimte in Maassluis.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.