Proef bij gemaal met zout kwelwater

Delfland

Monster 09.08.2019 - De Stichting Verbetering Oppervlaktewater Westland (SVOW) en 7 deelnemende telers rondom ons gemaal J.J.J.M. van der Burg, doen sinds afgelopen april een proef.

Deze is erop gericht zoet water en energie te besparen. Op basis van de resultaten van de afgelopen maanden is besloten om deze week te stoppen met het uitmalen van zoet water bij dit gemaal tussen Monster en ’s-Gravenzande.

Veel telers in de buurt van het eindgemaal J.J.J.M. van der Burg gebruiken oppervlaktewater als gietwater voor hun gewassen. Maar juist in dit gebied is sprake van zout kwelwater. Om te voorkomen dat het oppervlaktewater ter plekke te zout wordt, maalt Delfland het hele jaar met een extra pomp in het Van der Burggemaal water uit om het systeem door te spoelen. Omdat voldoende zoet water in de zomer een schaars goed is, willen wij proberen dit naar buiten pompen van water tot een minimum te beperken.

Want, ook deze zomer halen wij weer miljarden liters zoet water binnen uit het Brielse Meer om het tekort aan regen te compenseren en de waterpeilen te handhaven. Dat kost veel geld en veel energie. Dan is het zonde om tegelijkertijd aan de andere kant van ons gebied dag en nacht zoet water weg te pompen naar zee.

Daarom zijn wij in april begonnen het uitmalen stapsgewijs te verminderen, terwijl wij samen met de telers het zoutgehalte van het oppervlaktewater goed in de gaten houden. Deze week is het uitmalen zelfs helemaal gestaakt. Wij onderzoeken hoe lang de pomp uit kan staan zonder dat het water in de sloten te zout wordt. Zodra het zoutgehalte te ver oploopt, zetten wij de pomp weer aan.

Zo werken wij samen met SVOW en de telers toe naar een optimale situatie, waarbij wij minder water op zee pompen en energie besparen terwijl zij de beschikking houden over gietwater van voldoende kwaliteit.