Raadsleden bezoeken plangebied Rijnvaart in ‘s-Gravenzande

Marco Smit

's-Gravenzande 10.02.2018 - Op zaterdagochtend 10 februari lieten raadsleden van de politieke partijen Westland Verstandig, Groen Links, Gemeentebelang Westland

en LPF Westland zich door bewoners van de Vogelwijk in ’s-Gravenzande( Nachtegaallaan, Merellaan, Karekiet en Reiger) informeren over de aanstaande bestemmingswijziging van het plangebied Rijnvaart.

In de commissievergadering van afgelopen dinsdag 6 februari  werd er door bewoners van het aangrenzende plangebied ingesproken. Daarbij werden alle politieke partijen uitgenodigd om met eigen ogen te zien wat de impact is van het voorgestelde bestemmingsplan. Het landelijk gelegen weggetje Nieuwe Vaart is in de plannen aangewezen als ontsluitingsweg voor 50 nieuw te bouwen huizen direct langs deze weg.

Bewoners van de Vogelwijk zijn niet tegen de nieuwbouwplannen. Waar men wel tegen is, is het intensieve gebruik van de Nieuwe Vaart als ontsluitingsweg. De Nieuwe Vaart wordt nu veelvuldig  gebruikt door fietsers en wandelaars. Met straks veel autoverkeer zal dit veel plezier ontnemen van deze groep gebruikers. Daarnaast betekent het een verslechtering van de verkeersveiligheid.

Een oplossing die door de bewoners van de Vogelwijk breed gedragen wordt is een variant die het tot een half jaar geleden leek te gaan worden. Twee straten die vanaf de nieuwe ontsluitingsweg de nieuw te bouwen woningen langs de Nieuwe Vaart ontsluiten. Een variant die voor de huidige bewoners en de toekomstige bewoners een prima oplossing zou zijn. De politiek is aan zet om deze variant weer aan de kapstok te hangen.

De wandeling door het plangebied werd afgesloten met een kop erwtensoep.