Raadsvergadering over Kreekzone voor mogelijke opvang statushouders

Geplaatst door Westlanders.nu op 14/10/2015 09:56 - Gewijzigd op 14/10/2015 11:15

Schipluiden 14.10.2015 - De gemeenteraad van Midden Delfland heeft dinsdagavond overlegd over het voorstel om statushouders aan de Kreekzone in Den Hoorn op te vangen.

De voorgeschiedenis

Het rijk had gemeente Midden Delfland verzocht of zij ruimte beschikbaar willen stellen voor de opvang van vluchtelingen/statushouders. Daarop heeft de gemeenteraad het college gevraagd om met een plan van aanpak te komen, waarop de Kreekzone als mogelijke lokatie is aangewezen.

Eerst mochten een aantal insprekers hun zegje doen, waaruit bezorgdheid klonk over met name de hoeveelheid statushouders die aan de Kreekzone moeten komen. De voorkeur van de burgers gaat uit naar spreiding over meerdere plekken. Tevens werd aangegeven dat behalve eventuele woonunits aan de Kreekzone er ook invulling van de leefomgeving moet komen.

Omwonenden vertelden verrast te zijn door de brief die ze 'pas' maandag hadden gekregen, maar wethouder de Goede verklaarde dat ook de raad bijna gelijktijdig was geinformeerd vanwege de urgentie. Raadslid Trouwborst van OGP verzekerde de toehoorders dat er geen sprake was van achterkamertjespolitiek.

Wethouder De Goede banadrukte dat voor deze - overigens tijdelijke - lokatie is gekozen omdat daar op korte termijn huisvesting kan worden gerealiseerd bij gebrek aan voldoende sociale woningen in de gemeente. Zo hoopt men de extra run op huurwoningen te vermijden waar overigens ook al een wachtlijst voor is. 'Dit om disbalans met bestaande woningzoekenden te voorkomen.'

Verder gaf zij te kennen dat crisisopvang (72 uur) van vluchtelingen van tijdig aard is en dat het college heeft gekozen voor een duurzame oplossing. Zij willen statushouders, vluchtelingen/asielzoekers die reeds een verbijfsvergunning hebben gekregen, met het voorstel voor de Kreekzone versneld kunnen opvangen.

De vergadering van 13 oktober was gepland om alle partijen en belanghebbenden aan het woord te laten en pas in een later stadium tot besluitvorming over te gaan. De raadsvergadering verliep, in tegenstelling tot elders in het land, in gemoedelijke sfeer. Over twee weken vergaderd de gemeenteraad verder over de kwestie. Wordt vervolgd.