Reactie buurbedrijven op berichten GFT solutions BV

Geplaatst door Westlanders.nu op 19/10/2018 14:53 - Gewijzigd op 19/10/2018 15:01

Naaldwijk 19.10.2018 - Ad van den Akker van Elektravon BV en Cees van Uffelen van Horconex BV hebben aan Westlanders.nu een verklaring gestuurd in reactie

op berichten GFT solutions BV. 

'Naar aanleiding van recente publicaties in de media inzake de overlast door het bedrijf GFT Solutions BV, waarin naar onze mening het verhaal niet correct en onjuist wordt geschetst, voelen wij, als gedupeerde (buur)bedrijven, ons geroepen u te benaderen.

De VVD heeft naar onze mening relevante vragen gesteld aan het college B&W van Gemeente Westland over het bedrijf GFT Solutions BV. Er is zeer veel overlast geweest door de bedrijfsactiviteiten van genoemd bedrijf en dan vooral in de vorm van geuroverlast (zeg stank), insectenoverlast, en wel degelijk geluidsoverlast. De overlast is al langer bekend bij ODH en de Gemeente Westland, waarop ondergetekenden in juli 2018 bij de gemeente Westland een verzoek tot handhaving hebben ingediend, aangezien tevens is gebleken dat GFT Solutions BV niet over de juiste vergunningen beschikt voor haar bedrijfsactiviteiten.

Sterker nog; de bedrijfsactiviteiten passen niet binnen de kaders van het huidige bestemmingsplan. Dat zij claimen een ‘herverpakkingsbedrijf’ te zijn, geeft een onjuist beeld van wat er werkelijk afspeelt in het pand. De bedrijfsactiviteiten behelsen simpelweg het verwerken van oud (afval)fruit en groente en daar dient een bedrijf over passende vergunningen te beschikken en het moet passen in de omgeving. Wij beschikken over foto’s voor u waarop helder te zien is wat er gaande is geweest en de rotzooi die het met zich meebrengt.

Dat GFT Solutions BV de laatste 2 maanden bezig is met schoonmaak en opruimen, is ondergetekenden bekend. De overlast is daarmee beduidend minder geworden. Daarbij wordt aangetekend dat de temperaturen weer een stukje lager zijn en er veel minder aanvoer is van afval van fruit en groente. De grote overlast (van circa april t/m augustus) had dusdanige vormen aangenomen dat particuliere bewoners aan de achterzijde de GGD hebben ingeschakeld voor een rapportage wat er loos was en de persoonlijke gevolgen. Voor de nabij gelegen bedrijven betekende het vooral stank en vliegenoverlast. En waar veel insecten zijn, zal ook ongedierte tevoorschijn komen. Tevens hebben wij vernomen dat er momenteel veel ratten in het pand zitten.

Ondergetekenden beschikken o.a. over foto’s van de vliegen, illegale lozingen in het oppervlaktewater, bewijs dat de bovenramen wel degelijk open stonden en tevens 31 (!) handtekeningen van particuliere bewoners die achter het bedrijfspand wonen en de overlast spuugzat zijn.

Onze mening is simpel: indien een bedrijf zonder de verplichte vergunningen actief aan de slag gaat, wetende dat de bedrijfsactiviteiten niet binnen het bestemmingsplan passen, dan is er sprake van illegale activiteiten die stopgezet moeten worden.' 

Ad van den Akker 

Elektravon BV

Cees van Uffelen  

Horconex BV