Reactie college Midden Delfland over ophef gemeentehuis

College Midden Delfland

Maasland 06.04.2017 - Het college van Midden Delfland heeft gereageerd naar aanleiding van de commotie die was ontstaan omtrent het oude gemeentehuis van Maasland.

(tevens antwoord op vragen van fractievoorzitters PvdA, VVD en FRACTIE SNETHLAGE aan de burgemeester)

Geachte Raadsleden,

Er is ophef over het ophalen van spullen uit het voormalig gemeentehuis in Maasland. De ophef is ontstaan omdat er oude spullen opgehaald kunnen worden. Enkelen van u zijn benaderd en zij hebben vanochtend per mail een vraag gesteld. Dank daarvoor. Het geeft de gelegenheid te reageren. Deze mail en de bijlage is bedoeld om u te informeren over wat er echt staat te gebeuren en wat we gaan verbeteren.

D66 doet mee aan gemeenteraadsverkiezingen in Midden-Delfland

Worden er spullen van verengingen of stichtingen weggegeven?

Nee

Wat dan wel?

Er is een drietal categorieën materialen in het pand.

1)      Spullen van anderen dan de gemeente

2)      Spullen van de gemeente die waardevol zijn of voor hergebruik in aanmerking komen

3)      Spullen van de gemeente die niet waardevol zijn en niet voor hergebruik in aanmerking komen

De spullen uit categorie 1 en 2 staan deze zaterdag in afgesloten ruimtes. Deze spullen blijven in het pand. De spullen uit categorie 3 kunnen opgehaald worden. Na de ophaalactie zullen deze spullen (categorie 3) aan een kringloopwinkel en daarna aan Avalex worden aangeboden. Het ophalen betreft dus alleen de oude spullen van de gemeente (en spullen die Senf heeft achtergelaten).

Kan er wat aan de ophef gedaan worden?

Zeker.

De ophef is met name ontstaan omdat ergens het vermoeden is gerezen dat al de spullen uit het voormalig gemeentehuis opgehaald kunnen worden. Dus ook die van andere eigenaren.  In de oorspronkelijke mail is inderdaad niet expliciet gemeld dat alleen eigendommen van de gemeente opgehaald kunnen worden. Onterecht is aangenomen dat dat wel duidelijk zou zijn.

Wij zullen al de verengingen vandaag nog een mail met duidelijke uitleg hierover sturen.

Er zijn twee verengingen (Euterpe en “Sinterklaas”) die veel spullen in het pand hebben staan. Deze gaan we gerichter benaderen en we zullen hen de gelegenheid geven om eerder dan 10 uur naar binnen te gaan. Zij kunnen dan zien/controleren welke spullen aangeboden worden.

Zij zullen dan ook zien dat hun eigen spullen in afgesloten kamer staan.

Is uitstellen een verbetering?

Er zijn enorm veel verenigingen aangeschreven. Ook de verenigingen die momenteel geen spullen in het oude gemeentehuis hebben staan. Wij hebben al mededelingen van enkele verengingen dat zij hun vrijwilligers hebben gevraagd om deze zaterdag naar het voormalige gemeentehuis te gaan. Daar zijn zaken als een auto en een aanhanger al voor geregeld. Voor deze mensen is uitstel een verassing en waarschijnlijk geen verbetering.

Tevens is naar onze mening er geen aanpassing nodig voor wat betreft het materiaal dat opgehaald kan worden. Naar onze mening worden alleen die materialen aangeboden waar vanuit de verenigingen geen bezwaar tegen is. Het duidelijk daarover communiceren haalt het bezwaar en de behoefte aan uitstel (hopelijk) weg.

Had dit niet eerder gekund?

Zeker. Het bijzondere is echter dat de ophef niet heeft geleid tot een rechtstreekse benadering van de betrokken medewerkers. Wij waren dus afhankelijk van de signalen via de raadsleden en de collegeleden. Die zijn ondertussen zeker doorgekomen.

Tot slot

De toegang tot het pand zal veranderen. In dat traject is helaas het opheffen van het oude systeem eerder gebeurd dan afgesproken. Die daadkracht liep vooruit op de communicatie er over. Dat had niet op deze manier gemoeten. Er wordt nu actie ondernomen om de gebruikers te benaderen en met hen afspraken te maken over de toegankelijkheid.

College Midden Delfland