Rechtbank schorst voornemen tot sluiting woning Ter Heijde

Gemeente Westland

Ter Heijde 20.12.2017 - De rechtbank in Den Haag heeft het besluit van burgemeester Van Ardenne-van der Hoeven van Westland

om een woning in de Piet Heinstraat in Ter Heijde tijdelijk te sluiten, geschorst tot zes weken na het besluit op bezwaar door de commissie bezwaarschriften.

Dit betekent dat de woning nog niet mag worden gesloten. De burgemeester nam het besluit naar aanleiding van een incident dat zich op 2 november in de Piet Heinstraat voordeed. Uit onderzoek is gebleken dat er diverse getuigen zijn die een knal hebben gehoord, maar de politie heeft ter plaatse geen technische sporen aangetroffen die er op wijzen dat er daadwerkelijk geschoten zou zijn. Wel werd in de woning 3,6 kilo Cannabis aangetroffen.

De burgemeester acht sluiting van de woning noodzakelijk om de rust in de omgeving te doen terugkeren en herhaling van het verstoren van de openbare orde te voorkomen. Het afsluiten van de omgeving door de politie voor meerdere uren heeft voor veel maatschappelijke onrust gezorgd. Buurtbewoners maken zich zorgen over de veiligheid van zichzelf en hun spelende kinderen. Het besluit is door de burgemeester genomen op grond van artikel 13b lid 1 van de Opiumwet.

Uitspraak
De bewoner heeft bij de rechtbank het verzoek gedaan om een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek is toegewezen. De rechter acht sluiting van de woning op dit moment onevenredig met het oog op de persoonlijke omstandigheden van de bewoner. Daarnaast heeft de rechter meegewogen dat er weliswaar een incident heeft plaatsgevonden bij de woning, maar dat (nog) niet duidelijk is geworden wat er is gebeurd en of er inderdaad een schietincident heeft plaatsgevonden, terwijl dit laatste wel als verzwarende omstandigheid is meegenomen om tot sluiting van de woning over te gaan.

Vervolg
De burgemeester betreurt de uitspraak van de rechter. “Het algemeen belang wordt ondergeschikt gemaakt aan het belang van één persoon”, aldus de burgemeester. Zij beraadt zich op het vervolgtraject.