Record aantal nieuwkomers eerste kwartaal in Nederland

CBS

Nederland 28.04.2022 - Uit voorlopige cijfers van het CBS blijkt dat de bevolking van Nederland is in het eerste kwartaal van 2022 met 49.800 inwoners gegroeid.


Dit is een sterke groei voor een eerste kwartaal, in piekjaar 2019 kwamen er in de eerste drie maanden 23.500 duizend inwoners bij. Vooral het aantal immigranten was hoog. Bijna 3 op de 10 immigranten kwamen uit Oekraïne. 

Bevolkingsgroei door migratie
De bevolkingsgroei kwam in de eerste drie maanden van 2022 volledig voor rekening van buitenlandse migratie. Er vestigden zich 87.600 immigranten en er verhuisden 35.000 emigranten naar het buitenland. Per saldo kwamen er daardoor 52.600 inwoners bij door buitenlandse migratie. Een jaar eerder waren dat er in het eerste kwartaal nog 15.600. Ook wanneer de 25.100 mensen die vanuit Oekraïne kwamen niet worden meegeteld, was de immigratie relatief hoog. Het aantal immigranten uit andere landen was 1.100 groter dan in 2019. In dat jaar bereikte het aantal immigranten een recordhoogte.

Geen natuurlijke groei
In het eerste kwartaal kwamen er geen inwoners bij door natuurlijke aanwas: er overleden meer mensen (43.100) dan dat er kinderen werden geboren (40.300). De laatste vijf jaar was de natuurlijke aanwas elk eerste kwartaal negatief. In die periode werden er jaarlijks relatief weinig kinderen geboren en in de winter overlijden doorgaans meer mensen dan in andere perioden van het jaar.

Ook in het eerste kwartaal van 2021 was de natuurlijke aanwas negatief. Toen was het aantal geboorten weliswaar relatief hoog (42.200), maar overleden ook meer mensen (45.000). In dat eerste kwartaal eindigde de tweede coronagolf.

Vooral meer immigranten van buiten de Europese Unie
In het eerste kwartaal vestigden zich vooral meer immigranten van buiten de Europese Unie in Nederland in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Van hen kwamen 25.100 vanuit Oekraïne, en 32.300 uit overige landen. Dit zijn er niet alleen meer dan in dezelfde periode vorig jaar (22.100), maar ook meer dan in piekjaar 2019 (29.700). Er kwamen vooral meer immigranten uit Azië.

Niet alleen de immigratie was hoger dan in 2021, er vertrokken ook meer emigranten. Hun aantal nam minder sterk toe dan het aantal immigranten. Er waren vooral meer in Nederland of in een EU-land geboren emigranten. Het aantal mensen van buiten de Europese Unie dat emigreerde was lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

Na migranten met een herkomst in landen van de voormalige Sovjet-Unie vormden Syriërs de tweede groep, gevolgd door mensen uit Turkije en India. Van deze groepen kwamen er per saldo de meeste mensen bij. Polen kwamen in het eerste kwartaal op de vijfde plaats.

Reacties (17 reacties geplaatst)

Hoera wat een feest.
Welkom allemaal fijn dat jullie er zijn.
Mussolini had zich hier zó de gemeenteraad in gemanoeuvreerd.
O.M.G! Hadden die nieuwkomers maar geweten wat hier allemaal woont.
Dan waren ze lekker in hun schuilkelders gebleven!
Riddertje, dat zei ome Pim al TWINTIG jaar geleden. En zo voelt het nog steeds niet.
Helemaal mee eens Jordy. Het gaat helemaal de verkeerde kant op in ONS land.
Nationalisme. Het Kremlin laat zien wat de consequenties zijn.
@Berg, maak je geen zorgen. 95% van het Westland ís al (zéér) rechts.
Berg of Jordy. Ík was er snel uit...
Dat heb je als je links stemt.
Binnen 10 jaar gast in eigen land , topland dit Nederland
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-asiel-migratie-en-integratie/hoe-verschillen-arbeid-en-inkomen-naar-migratieachtergrond-

Keurig verhaal van jordy, en dit is de realiteit. Heeft niets met politieke voorkeur te maken. Het probleem is de politiek die wegkijkt en niets onderneemt!!!! Het aandeel gelukzoekers is vele malen groter dan echte vluchtelingen en dat gaat ons, zonder ingrijpen, duur bekomen.
De nieuwkomers bestaan uit verschillende bevolkingsgroepen ,ook expats en kennismigranten zitten hier bij. Deze mensen worden door bedrijven naar Nederland gehaald. Ongeveer 7 tot 38000 mensen komen uit de Oekraïne. De rest zijn dan de overige vluchtelingen uit landen als Syrië, Ethiopië etcetera. Ik kom bij veel bedrijven en zie naast oost-europese arbeidsmigranten steeds vaker ook inderdaad Oekraïense mensen werken. Wat mij sterk opvalt is dat het aandeel van mensen uit Syrië,Ethiopië,Somalië, Marokko en Turkije vrijwel nul is. Dit is des te opvallender omdat velen van hun al meer dan zes of zeven jaar in Nederland zijn en sommige al decennia. In mijn bedrijf hebben we helaas geen goede ervaringen met re-integratietrajecten met deze specifieke groepen. De begeleiding vanuit de gemeente is er zeker maar de mensen zelf komen of niet opdagen of komen vele malen te laat en laten een ongemotiveerd gedrag zien, waardoor we niet op deze mensen kunnen bouwen. Het is zelfs zo dat regelmatig dit soort trajecten bewust gefrustreerd worden. Ik mag dit natuurlijk niet zeggen want ik word vrijwel direct in politiek rechter hoek getrapt. Ik ben dat absoluut niet! Het is ieder geval op zijn minst opvallend. Ik vind het meer dan zorgelijk zeker omdat er een bijna oneindige stroom van deze mensen naar ons land komt de komende jaren. Nogmaals de Oekraïners laten de andere kant zien, dat het dus wel goed kan.
Kom maar binnen met je knecht, plek zat, geld zat, inburgeringsmogelijkheden zat, werk zat.
Wees er maar trots op ik zeg helpen ok maar bij vrede allemaal terug
Het meest vergrijsde continent ter wereld kan niet zonder arbeidsmigranten.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.