Reddingoefening LIVEX 2014 voor de kust van Hoek van Holland

de KNRM, foto s en video Jeroen Kuipers

Hoek van Holland 24.05.2014 update - Onder de naam LIVEX14 vond er een crisisoefening plaats voor de kust van Hoek van Holland.

Diverse schepen van de KNRM zijn actief geweest tijdens deze crisisoefening op zee.

Een keer in de vijf jaar moet het Kustwachtcentrum, als nationale Search and Rescue organisatie,  een on-scene crisissituatie oefenen met een van de drie veerdiensten tussen Nederland en Engeland. De andere vier jaar is een zg. table top oefening afdoende. Het KWC doet dit altijd samen met alle instanties die bij een incident of ramp met een veerboot betrokken zijn. Dit jaar oefenden KNRM, StenaLine, Havenbedrijf Rotterdam, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Loodswezen Hoek van Holland en de Rijksrederij voor de kust van Hoek van Holland.
 
 
 
Wereldwijd komen rampen en incidenten met ferries en passagiersschepen voor. Dat kan ook in onze wateren gebeuren. Door deze oefeningen te houden is Nederland goed voorbereid op een dergelijk incident. Doel van deze oefening is om de samenwerking met alle bij een dergelijk incident betrokken diensten op zee en aan de wal te beoefenen.
 
 
 
De deelnemende diensten dit jaar waren Kustwacht, Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Stena Line, Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat, Politie Eenheid Rotterdam, Koninklijke Marechaussee en Loodswezen Regio Rijnmond. De oefenlocatie was het zeegebied voor de kust van Hoek van Holland. Het scenario was een aanvaring tussen een ferry en een ander schip.
 
 
 
 
In de zijde van de ferry ontstond daardoor een groot gat en werd olie verloren. Aan boord brak brand uit door kortsluiting in een trailer. De gezagvoerder verzocht zijn passagiers en bemanning van boord te halen. Ca. 130 vrijwilligers werden m.b.v. reddingboten en helikopters uit vlotten en van boord gehaald. Meer foto 's staan hier
 
 
De eerste indrukken van de oefening zijn zonder meer positief te noemen. Dankzij de uitgebreide voorbereiding met workshops, waardoor beter inzicht in elkaars werkwijzen werd verkregen, is de samenwerking tussen de autoriteiten op zee en aan de wal goed en soepel verlopen.
Er wordt een eindevaluatie opgesteld. Eventuele verbeterpunten worden in de procedures verwerkt.