Resultaten van handhavingdag Delfland

HH Delfland

Midden Delfland 15.06.2018 - Donderdag waren de handhavers van Delfland weer op surveillance. Dit keer waren zij actief in Midden-Delfland en Oostland.

Zij bezochten onder andere de Zuidpolder van Delfgauw en de Woudse Droogmakerij in Schipluiden. Er waren diverse constateringen.

Zo zagen de handhavers paarden en koeien op waterkeringen. Op zich een mooi gezicht, maar door hun gewicht en met hun hoeven kunnen zij schade aanbrengen aan de dijk, waardoor deze niet meer zo stevig is en een deel van de waterkerende functie verliest. Ook werd er mest uitgereden op een verkeerde manier. Mest uitrijden is een secuur werk, waarbij je goed moet letten op de omgeving. Als je bijvoorbeeld te dicht langs een sloot rijdt, kan de mest in de sloot terecht komen. Daar is mest voeding, wat algen, kroos en andere overlast kan veroorzaken.

Delfland; 'Ook troffen we een lozing aan op een glastuinbouwbedrijf. Dat betreuren ze ten zeerste omdat we tijdens onze handhavingsdag deze keer juist polders bezochten waar ondernemers uit de glastuinbouw samen met Delfland de gebiedsgerichte aanpak hebben doorlopen. Deze intensieve driejarige aanpak ontwikkelden we samen met telers en LTO Glaskracht om verontreiniging van het oppervlaktewater te voorkomen. Het tegengaan lozingen van bestrijdingsmiddelen en meststoffen uit de glastuinbouw is namelijk cruciaal voor de waterkwaliteit in ons gebied en het behouden van middelen voor de sector.

Hoe werkt de gebiedsgerichte aanpak?

In het eerste jaar lichten wij de polder helemaal door, bezoeken wij alle glastuinbouwbedrijven, meten we 24/7 de waterkwaliteit, geven we voorlichting en brengen we lozingen en lekstromen in kaart. Samen met de ondernemers lossen wij deze op.

Dan volgt een periode van twee jaar met nazorg. De monitoring blijft regelmatig, maar wordt minder intensief, de opbrengsten van de verbeteringen worden gedeeld en de laatste knelpunten worden opgelost. Als wij de polder na drie jaar verlaten, is deze dus helemaal “op orde”.  

Resultaat surveillance

Het bezoek van gisteren liet zien dat in de Zuidpolder van Delfgauw alles nog steeds goed gaat. Daar zijn wij blij mee. In de Woudse Droogmakerij troffen onze handhavers ondanks het intensieve traject toch weer een bewuste lozing aan. Tegen deze ondernemer treden wij strafrechtelijk op. Onze handhavers hebben nog niet kunnen achterhalen waar het afvalwater vandaan komt. De verwachting is (maar dat moet dus nog nader onderzocht worden) dat het een lozing is vanuit een drainagesysteem ter regulering van de grondwaterstand. Met andere woorden: de ondernemer heeft lekstromen vanuit de teelt naar het grondwater en daar moet hij iets tegen doen.'

Meer weten over de gebiedsgerichte aanpak? Lees er hier meer over! Daar zijn ook de meetgegevens van de polders te vinden.