Rijk en regio op werkbezoek in Westland

Gemeente Westland

Maasdijk 13.10.2014 - Vandaag, op 13 oktober, waren bestuurders van Rijk en regio op bezoek in Westland.

Naast een werkbezoek aan Nature’s Pride vond daar ook het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) Zuidelijke Randstad plaats. In het BO MIRT worden de voor de Zuidelijke Randstad relevante onderwerpen besproken en afspraken gemaakt. Dit jaar stonden de thema’s Mainport-Greenport en Energie centraal. In het kader van de vernieuwing van het MIRT vond dit bestuurlijk overleg voor het eerst plaats op een locatie in de regio en was er voor de eerste keer een afvaardiging uit het bedrijfsleven aanwezig.

Om de discussie rondom Mainport-Greenport extra kracht bij te zetten, kwamen minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu), Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) en minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en de gedeputeerden Verkeer en Vervoer en Ruimte en Wonen en Economische Zaken van de provincie Zuid-Holland en de portefeuillehouders Verkeer en Vervoer van Stadsgewest Haaglanden en Stadsregio Rotterdam op bezoek bij Nature’s Pride in Maasdijk. Zij werden daar ontvangen door burgemeester Van der Tak van Westland en kregen vervolgens een rondleiding bij dit innovatieve handelsbedrijf. Nature’s Pride is gespecialiseerd in het importeren, exporteren, rijpen, verpakken en distribueren van exotische groenten en fruit. Doordat het bedrijf actief is in de totale keten van het versproduct, opereert het op het snijvlak van Mainport en Greenport.

“Het is positief dat de bewindslieden in Westland op bezoek zijn geweest en zich door een vooraanstaand bedrijf hebben laten informeren over het belang van goede logistieke verbindingen tussen de Mainport en Greenport”, zei burgemeester Van der Tak na afloop van het werkbezoek.

Bedrijfsleven Na de rondleiding ging het gezelschap in gesprek met het bedrijfsleven, dat op het gebied van Mainport-Greenport vertegenwoordigd werd door dhr. Jansen (Total Produce) en op het gebied van energie door mw. Van der Steenhoven (Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland), dhr. Smits (Havenbedrijf Rotterdam) en dhr. Van Ruiten (LTO Glaskracht Nederland).