Rijksoverheid kan asielinstroom niet meer aan

Geplaatst door Westlanders.nu op 20-11-2021 00:15 - Gewijzigd op 20-11-2021 10:30

Den Haag 20.11.2021 - Voor de tweede keer in een week tijd deelt de rijksoverheid mee dat ze de instroom van asielszoekers en het huisvesten van vergunninghouders niet meer aan kan.


Vorige week berichtte men dat het COA naar verwachting tot het einde van het jaar 3.500 extra opvangplekken nodig heeft.

Gisteren deelde het kabinet mee dat nog 1.200 reguliere opvangplekken voor het nieuwe jaar nodig zijn, verdeeld over de provincies. Daarnaast moet voor het eind van het dit jaar de achterstand van de taakstelling met 1.500 worden teruggebracht. Minister Ollongren en staatssecretaris Broekers-Knol hebben dat met de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie (LRT) afgesproken.

In de gesprekken op straat vragen veel burgers vragen zich hardop af, wanneer de regering een grens gaat stellen aan die instroom. Maar vooralsnog zijn de minister en staatssecretaris enkel gericht op het realiseren van extra opvangcapaciteit, ondanks de toenemende krapte op de huizenmarkt. Daardoor worden de koop- en huurprijzen van woningen verder opgedreven. Ook de verhoogde taakstelling voor gemeenten voor huisvesting van vergunninghouders in 2021 wordt niet of nauwelijks gehaald.

Door de verhoogde instroom van asielzoekers (meer dan 1.000 per week sinds de evacuatie uit Afghanistan in augustus startte) en achterblijvende uitstroom van vergunninghouders naar woningen blijft de bezetting op de COA-locaties nog harder toenemen. Er is de afgelopen periode door provincies en gemeenten gewerkt om extra (nood)opvangplekken te realiseren. Veel van deze plekken zijn echter tijdelijk. Hierdoor zijn er snel nieuwe opvangplekken nodig, niet alleen voor de reguliere opvang maar ook voor bijzondere doelgroepen zoals alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) en sobere opvanglocaties.

Verdeling van de opgave
De 1.200 opvangplekken die nog nodig zijn voor het nieuwe jaar, waarvan 600 voor 1 december, worden verdeeld over verschillende provincies. Ook zijn er met spoed speciale opvangplekken nodig voor bijzondere doelgroepen. Zo wordt voor amv’s nog dringend gezocht naar 10 opvanglocaties met ieder 50 plekken. Daarnaast worden nog 2 locaties gezocht met elk 50 plekken voor sobere opvang van asielzoekers uit veilige landen van herkomst. Voogdij-instelling Nidos heeft nog voor de eerste helft van 2022 853 kleinschalige opvangplekken nodig.

Versnelling huisvesting vergunninghouders
De meest effectieve manier om de druk op de COA-opvang te verlichten is om vergunninghouders te huisvesten. Als vergunninghouders in de opvang verblijven, kunnen zij niet beginnen aan hun integratie. Ook blijven zo bedden bezet voor de mensen die nu asiel aanvragen. Daarom is aan de LRT afgesproken dat vóór het eind van dit jaar de achterstand van de taakstelling met 1.500 wordt teruggebracht, bovenop het volbrengen van taakstelling van dit half jaar. Daarnaast is afgesproken de volledige achterstand in te lopen voor medio 2022.

Vooruitblik 2022
De verwachting is nu dat het COA in het jaar 2022 ongeveer 42.000 opvangplekken nodig heeft. Als het niet lukt om de achterstand van de taakstelling terug te brengen, dan kan dit aantal veel hoger komen te liggen.

Reacties (7 reacties geplaatst)

Gaan ze in den Haag nu dan eindelijk stoppen met asielzoekers binnenlaten? Het is al lang de hoogste tijd.
Wat zijn er toch blij met die vvd
Hebben de z.g. leiders/deskundigen, daarbij opgeteld de hele linkse kliek nu nog niet in de gaten dat dit geen haalbare optie meer is.
In grote delen van de wereld breidt de bevolking gigantisch uit, zonder dat de ouders zich afvragen of er wel een toekomst is voor hun overtollige nageslacht.
En als het dan op alle gebied over de dijken loopt gaan we maar als kanslozen bij een ander het bord leeg eten.
Alle goeds voor noodlijdenen, maar dit gaat samenlevingen hier en landen van herkomst ontwrichten op korte en middellange termijn.
Gewoon de uitgeprocedeerden en kanslozen en gelukszoekers eruit gooien.
En bij nieuwe asielzoekers beter screenen of ze überhaupt wel zouden mogen blijven.
Ik vind van niet, laten ze hun eigen land gaan helpen opbouwen !
Alles jaren lang door laten gaan, en daar betalen we nu de rekening voor.
Op het binnenhof begrijpen ze niet dat het meren deel van de bevolking er wel klaar mee is.
ja ach wat zal ik hier van zeggen laat ik wijs mijn mond houden.
Misschien een goed idee om er dn mar even mee te stoppen?

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.