Rijkswaterstaat gestart met rondpompen water bij A4

Erik van der Zalm

Schipluiden 02.05.2016 - Rijkswaterstaat is zondag gestart met het rondpompen van grondwater in de weilanden langs de tunnelbak

van de A4 in Midden-Delfland. Om de grondwaterdruk op de tunnelbak te verminderen is deze zogeheten retourbemaling nodig. Daardoor zouden de lekkages die daar nu zijn, moeten stoppen.

Een van de meetpalen die de grondwaterstand in de gaten houdt langs de A4

 

Een aantal omwonenden is bang dat met deze methode de omliggende grond gaat verzakken. De gemeente Midden-Delfland had liever een andere oplossing gezien. De echte oplossing is zorgen voor een goede bodem in de weg, maar dat is volgens Rijkswaterstaat niet mogelijk.

Het Hoogheemraadschap van Delfland gaat de komende periode de omgeving van de tunnelbak scherp in de gaten houden. Daarvoor zijn op diverse plekken meetpalen neergezet. Half juni worden de eerste meetresultaten bekend.