Ruiming graven in Schipluiden

Geplaatst door Westlanders.nu op 05/02/2014 12:48 - Gewijzigd op 05/02/2014 12:54

Schipluiden 05.02.2014 - Op de algemene begraafplaats Schipluiden is er op dit moment ruimtegebrek. Er moeten daarom 22 algemene graven geruimd worden.

De te ruimen graven zijn uitgegeven tussen 1983 en 1992 en zijn ruim 22 jaar in gebruik. Volgens de Nederlandse wetgeving mogen de graven na een periode van 10 jaar geruimd worden. De gemeente probeert uit piëteit de ruimingen niet binnen een termijn van 15 jaar te laten plaatsvinden. Daar wil de gemeente ook in de toekomst mee doorgaan.

Uitbreiding begraafplaats
Om extra ruimte te creëren wordt de algemene begraafplaats Schipluiden uitgebreid. Om op dit moment voldoende ruimte te hebben voor het begraven, totdat het nieuwe gedeelte in gebruik kan worden genomen, worden de graven 31 t/m 42 en 201 t/m 210 geruimd. De ruiming van de graven en de eventuele herbegravingen vinden plaats in oktober en november 2014 en duurt ongeveer 2 weken.

Bekendmaking
Niet alle nabestaanden hebben een persoonlijk bericht over de ruimingen ontvangen, omdat zij niet meer of moeilijk te achterhalen zijn. Daarom heeft de gemeente op de begraafplaats mededelingbordjes geplaatst bij de te ruimen vakken. Verder is dit in De Schakel Midden-Delfland en de Delftse Post gepubliceerd.

Herbegraven/verzoek tot herbegraven
Het is voor de nabestaanden mogelijk om de overledenen te laten herbegraven en/ of de grafsteen te behouden. Een schriftelijk verzoek tot herbegraven in een eigen graf kunt u voor 1 juni 2014 indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden Delfland. De kosten van aankoop van een eigen graf en de kosten van herbegraven zijn voor rekening van de aanvrager.

Grafsteen
Als een nabestaande zelf de grafsteen wil verwijderen of de steen wil behouden voordat het graf wordt geruimd, is dat mogelijk. Voor 1 juni 2014 moet dan een schriftelijk verzoek ingediend zijn bij het college van burgemeester en wethouders van Midden-Delfland. Als er geen schriftelijk verzoek tot het zelf verwijderen of afgeven van de grafbedekking is ingediend vervalt deze aan de gemeente en wordt de grafbedekking vernietigd.

Grafnummers
De te ruimen graven zijn de navolgende: grafnummers 31 t/m 42 en 201 t/m 210

Nadere informatie is te verkrijgen bij de heer J.C. de Visser van de afdeling openbare werken, telefoon (015) 380 42 00, email jdevisser@middendelfland.nl