Schelpweg Hoek van Holland gaat op de schop

Gemeente Rotterdam

Hoek van Holland 11.07.2016 - De gemeente Rotterdam is bezig met plannen voor herontwikkeling van de Schelpweg. In februari 2016 is een informatieavond

georganiseerd waarin bewoners op de hoogte zijn gebracht van het plan om de straat opnieuw in te richten en het onderhoudsplan van het riool.

De buitenruimte van de nieuwe Schelpweg zal o.a. groener worden, qua natuur afgestemd op het omliggende gebied en verkeerskundig wordt een aantal kruispunten aangepakt. Het inrichtingsplan bevindt zich in de afrondingsfase en wordt mogelijk in september vastgesteld door B&W (Burgemeester en Wethouders).

De uitvoering van beide plannen wordt gezamenlijk aangepakt. In september organiseert de gemeente opnieuw een informatieavond om bewoners over de laatste stand van zaken te informeren. De werkzaamheden worden buiten het badseizoen uitgevoerd. Daarom kunnen de plannen niet in één winterperiode worden gerealiseerd. De fasering wordt tevens bepaald door bereikbaarheid, beperking van overlast en efficiënte inzet van middelen.

Naar verwachting zijn twee winterperioden nodig om het werk uit te voeren. Graag wil de gebeidscommissie in september al uw vragen beantwoorden over de plannen en de fasering van de werkzaamheden aan de Schelpweg. De exacte tijd en plaats worden later bekend gemaakt.