Schijt aan de natuur

Natuurlijk Delfland

Monster 30.04.2021 - Tot de grote verbijstering van bewonersgroep Monster Noord en Natuurlijk Delfland bemestte op 29 april een tractor duinvallei Watergat.

'Welke meststof gebruikt is, is bij de bewoners en Natuurlijk Delfland onbekend. Maar de penetrante stank van de mest of chemische stof, belooft niet veel goeds. Bewoners vrezen een aanslag op hun gezondheid. Hoe dan ook, de meststoffen spoelen naar de ondergrond uit. Deze komen in het oppervlaktewater en in het grondwater.

Het is ongehoord dat naast natura 2000 gebied Solleveld, dat ook erg te lijden heeft onder de stikstofuitstoot duinvallei Watergat op dergelijke wijze wordt bemest. Er is hier immers sprake van een stikstofbom. Dit is vooral onoorbaar omdat bewonersgroep Monster-Noord en Natuurlijk Delfland een proces hebben aangespannen tegen de gemeente omdat die plannen heeft 133 luxe woningen in Watergat te bouwen. Die proces zal eind van dit jaar of begin van volgend jaar voorkomen. Tot die tijd dient de gemeente daarom duinvallei Watergat met rust te laten.

Er is al heel weinig natuur in het Westland. De gemeente Westland doet verwoede pogingen ook daar een eind aan te maken.

Duinvallei Watergat, op de rand van Monster, grenst aan een zeer kwetsbaar natuurgebied, Solleveld, een Europees en nationaal erkend Natura 2000-gebied. Het heeft er alle schijn van dat de gemeente Westland er op geen enkele wijze rekening mee wil houden, zoals uit haar beleid ten opzichte van Watergat van de laatste maand overduidelijk blijkt.

Op 30 maart stelden Bewonersgroep Monster-Noord en Natuurlijk Delfland de gemeente op de hoogte van het illegaal storten van vervuilde grond. Er werden verschillende foto’s naar de gemeente gemaild, waaruit bleek dat de sloten van Watergat, alsmede het terrein zelf, vol lag met piepschuim. Dat piepschuim was afkomstig van de illegale dam die in een van de slootjes was aangebracht, opdat een tractor gemakkelijker van het ene perceel naar het andere kon komen. Dezelfde gemeente had enkele weken daarvoor waarschuwingsborden op de Haagweg en de Rijnweg geplaatst vanwege de paddentrek. Men is dus wel op de hoogte van het habitat van de zeldzame en beschermde rugstreeppad in deze slootjes.

Op 31 maart schreef de gemeente naar bovengenoemde organisaties dat de grond niet vervuild was en dat de dam zou worden weggehaald. Dat de grond wel vervuild is, is volgens Natuurlijk Delfland overduidelijk aangetoond door middel van de foto’s. 'Overal in de slootjes vind je nog piepschuim. En de dam is nog steeds niet weggehaald.'

Wat is en doet Natuurlijk Delfland?

Natuurlijk Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. Een vereniging waarvan de leden actief bezig zijn met natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming via excursies, lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering en natuurbeheer. De activiteiten zijn in drie categorieën te verdelen: voor de gezelligheid, voor mensen die meer willen weten en voor specialisten. Dit alles rond onderwerpen van de natuur bij ons in de buurt.

De vereniging is een afdeling van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) en een werkgroep van de Zoogdiervereniging, Ravon, Floron en Duinbehoud. Het werkgebied omvat de gemeenten Westland, Midden-Delfland, Delft, Rijswijk, Ypenburg-Leidschenveen (Den Haag), Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. Ook beheert Natuurlijk Delfland het Melarium, het centrum voor natuur, bijen en kunst. Meer informatie is te vinden op de website: https://delfland.knnv.nl/.

Bewonersgroep Monster Noord

De bewoners Bewonersgroep bestaat uit actieve bewoners in Monster die de Duinvallei Watergat voor de natuur willen behouden.