Schuldhulpverlening: een nauwe samenwerking met het Maatschappelijk Team

Midden Delfland

Schipluiden 24.03.2016 - Het Maatschappelijk Team is de toegangspoort van de gemeente Midden-Delfland voor al uw hulpvragen

over zorg en ondersteuning. Het maakt niet uit of u jong of oud bent, het Maatschappelijk Team helpt u verder.

Schuldhulpverlening is een discipline die nauw samenwerkt met het Maatschappelijk Team. Wat houdt schuldhulpverlening in en hoe ziet een schuldhulptraject eruit? De medewerker schuldhulpverlening bij de gemeente Midden-Delfland vertelt over haar werk.

Binnen drie jaar schuldenvrij

‘Bij mij komen mensen terecht die financieel in de problemen zitten en daar niet meer zelfstandig uitkomen. Mensen met een laag inkomen, maar ook mensen met een hoger inkomen die in de schulden zijn gekomen. Ik geef ze informatie en advies over hun financiële budget en het verantwoord omgaan met hun uitgaven.’ Zij zorgt er voor dat de financiën goed in kaart worden gebracht, zodat duidelijk wordt waar de schulden zijn ontstaan. Om alle benodigde papieren te verzamelen kan de hulp worden ingeroepen van een schuldhulpmaatje. Schuldhulpmaatjes zijn vrijwilligers die getraind zijn in het bieden van hulp bij financiële administratie. ‘Als de financiële situatie in beeld is, ga ik na of de schulden binnen drie jaar helemaal afgelost kunnen worden. Als dat kan, leven mensen drie jaar van een minimaal geldbedrag. Met de rest van hun inkomen worden vaste lasten betaald en schulden afgelost. Dat is zwaar, maar daarna ben je wel schuldenvrij.’

Schuldhulpbemiddeling

Het is niet in alle gevallen haalbaar om binnen drie jaar schuldenvrij te zijn. In dat geval onderhandelt de medewerker schuldhulpverlening met schuldeisers of zij een deel van de schuld willen kwijtschelden. ‘Als dit niet lukt, is er nog een laatste kans via de rechter. Maar de rechter stelt dan een bewindvoerder aan die de belangen van de schuldeisers in de gaten houdt.’ Bemiddeling is niet altijd mogelijk, dit hangt af van de situatie.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met schuldhulpverlening:

Algemeen telefoonnummer gemeentehuis: (015) 380 41 11

E-mailadres: schuldhulpverlening@middendelfland.nl

Postadres: Gemeente Midden-Delfland, t.a.v. schuldhulpverlening,

Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden

U kunt vrijblijvend binnenlopen tijdens het inloopspreekuur op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.30 uur. Ook als u zich zorgen maakt over de situatie van mensen in uw omgeving kunt u contact opnemen. Het inschakelen van schuldhulpverlening is kosteloos.