Sensoren voelen droge dijk goed aan

Hoogheemraadschap Delfland

Midden Delfland 16.06.2016 - Een groot deel van onze dijken is gevoelig voor uitdroging. Dit kan leiden tot scheuren en onveilige situaties met kans op wateroverlast.

Daarom zorgt het hoogheemraadschap goed voor onze kades en dijken. Dit is intensief en tijdrovend. Sensoren in de dijk gaan hen hierbij nu helpen.

In droge perioden houdt Delfland de meest droogtegevoelige dijken extra in de gaten. Het gaat om 200 kilometer dijk. Het fysiek inspecteren hiervan is een zeer tijdrovende klus. Deze waarnemingen vullen ze nu aan met meetresultaten vanuit de dijk zelf. Met behulp van sensoren op verschillende dieptes in de dijk meten ze het vochtgehalte in de grond, de grondwaterstand en de mate van verzakking. Deze gegevens koppelen ze aan onze visuele inspecties en de hoeveelheid regen die is gevallen.

Meten is weten

De sensoren geven ze een beter inzicht in het effect dat een uitdroging heeft op de dijk. Hierdoor kunnen ze de inspecties en eventuele reparaties aan de dijk effectiever en gerichter inzetten. Het onderzoek naar het gedrag van de dijk doen ze samen met Waternet en waterschap Rivierenland. De verkregen kennis en ervaring delen ze met andere waterschappen.

Bestuurder Marcel Houtzager plaatst de sensoren samen met de technische mensen van Catec en RPS Advies en Ingenieursbureau in de dijk langs de Vlaardingervaart in Midden-Delfland. “Het is nu nog niet droog, maar die perioden gaan zeker weer komen. Dan is het goed dat we nieuwe technieken inzetten om meer te weten te komen over wat de werkelijke conditie is van onze dijken. Het onderzoek met de sensoren duurt twee jaar. Daarna evalueren deze test en bepalen we of de sensoren ook in andere dijken worden ingezet.”, zegt Houtzager.