Situatie rondom afsluiting Koepaardbrug in Maassluis

Geplaatst door Westlanders.nu op 18-02-2023 02:45 - Gewijzigd op 18-02-2023 08:39

Maassluis 18.02.2023 - Op 30 januari heeft CDA Maassluis vragen gesteld ten aanzien van de gewichtsbeperkingmet zwaar vrachtverkeer over de Koepaardbrug.


Met deze brief beantwoorden B&W hun vragen.

Inleiding
Gemeente Maassluis berichtte vorige week vrijdag op facebook dat de Koepaardbrug tijdelijk ongeschikt is voor zwaar verkeer en dat hij gerenoveerd moet worden. De gewichtsbeperking geldt voor vrachtverkeer zwaarder dan 45 ton of een aslast van meer dan 10 ton.

De Koepaardbrug verbindt de Industrieweg met de Laan 1940-1945. Afhankelijk van de bestemming dient een andere route gekozen worden. De centrumroute (P.C. Hooftlaan-Lange Boonestraat-Marelplein) is echter verboden voor vrachtverkeer en de onderdoorgang onder de A20 vanaf de Rozenlaan heeft een hoogtebeperking van 3.80 m.

In 2012 heeft de gemeente besloten (RIB 30 november 2012) dat de Koepaardbrug opgenomen wordt in het beheerplan beweegbare bruggen. Dat bruggen vanaf die datum planmatig en diepgaander geïnspecteerd worden en vervolgens onderhouden moeten worden. Dat bij een renovatie afgewogen zal moeten worden of vervanging van het object niet aantrekkelijker is. In het beheerplan bruggen periode 2015-2019 staat geschreven dat de verwachting is dat de Koepaardbrug in 2039 vervangen moet worden.

Het Beheerplan civiele kunstwerken 2021 – 2025 beschrijft dat er voor de Koepaardbrug eerst nader onderzoek gedaan moet worden en dat op basis daarvan een keus wordt gemaakt: of groot onderhoud (zoals in 2012) of vervangen.

CDA Maassluis heeft hierover de volgende vragen, in het kader van artikel 51:

1. Wat zijn de gevolgen voor de Maassluise bedrijven en voor de bouwlocaties van de gewichtsbeperking op de Koepaardbrug?

Het gevolg van de gewichtsbeperking is dat zwaar vrachtverkeer om moet rijden; in de meeste gevallen via de A20.

2. Wat zijn de gevolgen voor de vrachtwagens die regelmatig gebruik maken van het vrachtwagenparkeerterrein langs de Industrieweg?

Met de vereniging Vrachtwagenparkeerterrein is contact geweest. Veel vrachtauto's blijven onder dit gewicht. De enkele vrachtauto die zwaarder is, zal een route via afrit 6 (Coldenhove) moeten nemen.

3. Buiten het reguliere verkeer gebruiken ook hulpdiensten de brug. Met name brandweer rijdt soms met zwaar materieel. Zijn deze maatregelen ook aanleiding om voor hen routes aan te passen en dit met de VRR te communiceren?

De zwaarste voertuigen van de hulpdiensten vallen ruim binnen de 45 ton.

4. De vrachtauto's moeten nu via de snelweg en afrit 6 omrijden. Wordt de omleiding voor zwaar vrachtverkeer ook op de snelweg aangegeven?

Een omleidingsplan is momenteel in voorbereiding. In eerste instantie zal deze alleen binnen Maassluis aangegeven worden. Vooralsnog lijkt het niet nodig om dit al op de A20 aan te geven. 

5. Op basis van welke informatie of incidenten heeft u besloten tot het nemen van deze maatregelen en hoe zijn deze maatregelen in kwantitatieve zin tot stand gekomen? Of zijn de problemen met de Koepaardbrug naar voren gekomen tijdens de jaarlijkse reguliere inspectie?

Als voorbereiding op de renovatie is de brug grondig onderzocht en opnieuw constructief doorgerekend. Hieruit kwam het advies om de belasting te beperken tot 45 ton voertuiggewicht en 10 ton aslast.

6. In 2012 is al aangegeven dat het staalwerk en de bewegende delen van de Koepaardbrug het einde van hun technische levensduur naderen. In het beheerplan civiele kunstwerken 2021- 2025 is voor 2023 een investering gepland voor groot onderhoud Koepaardbrug. Hoe is de planning hiervan?

Zoals in antwoord 5 aangegeven is al gestart met de voorbereiding. In maart zal de uitkomst hiervan aan het college voorgelegd worden in de vorm van een variantenstudie en advies. Een aanvullende kredietaanvraag zal in de kadernota meegenomen worden.

7. U schrijft in uw persbericht dat er een renovatie start, als dit bekend is. Betekent dit dat u bij voorbaat gekozen heeft voor renoveren en dat vervanging niet in overweging genomen wordt, zoals beschreven in het beheerplan civiele kunstwerken 2021- 2025?

Momenteel wordt onderzocht of renovatie technisch haalbaar is en wat de stedelijke ontwikkelingen in deze omgeving zijn. Deze zullen meegenomen worden in de genoemde variantenstudie.

8. Wanneer krijgen wij een investeringsupdate van het beheerplan civiele kunstwerken 2021- 2025? (was gepland voor 2022)

Momenteel lopen onderzoeken naar enkele kademuren en de Koepaardbrug. Zodra dit mogelijk is zullen we u hierover informeren.

Reacties (1 reactie geplaatst)

Vraagsteller CDA had door simpel zoeken op Google kunnen vinden dat de zwaarste hoogwerker van de brandweer 38 ton weegt en 5-assig is. Dat is voor zover ik weet en kon vinden het zwaarste voertuig. Er zijn er maar vier van in gebruik in de hele Benelux. De kans dat die over de brug moet is nihil. En een rekensommetje leert dat-ie ook niet boven de voorgestelde gewichtsbeperkingen uit gaat komen.
Verder wordt in de vragen gesteld dat de PC Hooftlaan, Lange Boonestraat en Marelplein al gesloten is voorvrachtverkeer. Dat verbod is echter zo knullig neergezet, dat dat niet handhaafbaar is. Via diverse zijstraten kan je zonder het bord geslotenverklaring C7 tegen te komen op die genoemde centrumroute komen. Voordat de brug afgesloten gaat worden, zal die poging tot "geslotenverklaring" goed dichtgetimmerd moeten worden.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.