Snoeien langs Westgaag Maasland voor onderzoek

Geplaatst door Westlanders.nu op 01/08/2013 11:09 - Gewijzigd op 01/08/2013 11:10

Maasland 01.08.2013 - In 2014 gaat Delfland de kade van de Dijkpolder, nabij het kruispunt van de Molenweg met de Westgaag in Maasland verbeteren. Tegelijk met het werk aan de kade wordt een vispaaiplaats aangelegd.   

Hoewel het nog niet zo ver is, begint de voorbereiding nu al met snoeiwerkzaamheden. Deze zijn nodig voor metingen en archeologisch onderzoek.

De plek waar de vispaaiplaats moet komen, wordt kaal gemaakt zodat de landmeter erbij kan en de archeoloog onderzoek kan verrichten. Met het snoeien is gewacht tot na het broedseizoen. Er wordt gewerkt volgens een protocol waarin de bescherming van planten en dieren is geregeld.

De varianten voor de kadeverbetering zijn uitgewerkt en op dit moment worden ontwerptekeningen gemaakt. De onderzoeken die na de snoeien van het riet plaatsvinden zijn nodig om precies te weten hoe het gebied er uit ziet voor het ontwerp en uitvoering van de vispaaiplaats. Voordat de plannen definitief zijn (derde kwartaal 2013), worden ze besproken met de omgeving.