Speeltuin Oranjelaan in Den Hoorn omgetoverd tot Horror Dorp

Erik van der Zalm, Walter Sedee

Den Hoorn 01.11.2017 - De speeltuin aan de Oranjelaan in Den Hoorn werd op 31 oktober omgetoverd tot Horror Dorp. Vanaf 18:30 uur was iedereen welkom

om te komen griezelen.


Foto 's Walter Sedee

De initiatiefneemster was Petra Boonstra die daar in de buurt van de speeltuin woont. Om de speeltuin aan de Oranjelaan om te toveren tot een Horror Dorp, heeft de initiatiefneemster geld ingezameld, de warme chocolademelk werd gesponsord door PLUS Van Leeuwen.

Geschiedenis van Halloween
Velen denken onmiddellijk dat Halloween een uit Amerika overgevlogen feest is, maar niets is minder waar, want van oorsprong is Halloween eigenlijk heel Europees. Tweeduizend jaar geleden kenden de Kelten op 31 oktober Samhain. Dat was het einde van het oogstseizoen en het begin van het Keltisch nieuwjaar. De nacht tussen oud en nieuw was een magische tijd, geloofden ze.

De geesten van de doden dwaalden dan over straat. Daarom lieten mensen eten en wijn voor de deur staan en droegen ze kostuums. Samhain werd in de achtste eeuw omgedoopt tot All Saints Day. En de avond ervoor werd All Saint's Eve, ofwel All Hallow's Eve......Halloween dus. Een nacht om de doden te herdenken. Kinderen gingen langs de deuren om te bidden voor de zielen van de doden in ruil voor soul cakes.

En om gemaskerd te zingen, te dichten of grappen te maken in ruil voor voedsel, wijn en geld. Rond 1840 namen Ierse migranten de tradities mee naar Amerika. Het werd al snel populair. Halloween groeide uit tot een nationaal feest met parades en feesten. En met trick-or-treating, het langs de deuren gaan voor snoep.

Meer foto 's van de avond staan op facebook