Stand van zaken asbestvervuiling in Wateringen (2)

Geplaatst door Westlanders.nu op 21/01/2015 09:01 - Gewijzigd op 21/01/2015 11:55

Wateringen 21.01.2015 - Dinsdag is men dan eindelijk begonnen met het opruimen van de puinhoop die de grote brand in een bedrijfspand aan de Poeldijkseweg heeft opgeleverd.

Ruim een week geleden legde een zeer grote brand deze schuur in de as, waarbij asbest vrijkwam en in de aangrenzende straten voor veel ongemak heeft gezorgd. 

Maar dinsdag waren de drie achterliggende straten zo goed als schoongemaakt en vrijgegeven. Wel moeten de daken, schuren en tuinen nog gereinigd worden. Daar was kritiek op door omwonenden want asbest die op de daken lag was afgelopen dagen opnieuw op de straat terecht gekomen. Dubbel werk.

De reden echter hiertoe was de harde wind en het slechte weer die de ruimingswerkzaamheden parten speelde waardoor de daken pas in een latere fase schoon kon worden gemaakt, zo verklaarde burgemeester van der Tak dinsdagavond aan de gemeenteraad. Die dakreiniging is maandag gestart al was daar dinsdag rond de middag daar even weinig van te zien. Alle hoogwerkers stonden stil.

'Bij de schoonmaakwerkzaamheden van de daken wordt werkruimte gecreëerd voor de hoogwerkers om te voorkomen dat het schoongemaakte gebied weer vuil wordt. Zo komen onder de kranen rijplaten te liggen. Er wordt duidelijk aangegeven waar gewerkt wordt en per blok wordt het gebied afgezet. Indien nodig worden overschoenen uitgedeeld om verspreiding te voorkomen. Dit als extra voorzorgsmaatregelen. Het risico op verspreiding van asbest bij het schoonmaken is klein, omdat het asbest door de regen nu veelal vastgeplakt ligt,' aldus een update van de gemeente Westland.

 

Hennepkwekerij zat in bedrijfspand

In de desbetreffende schuur waar de brand uitbrak waren in totaal 10 bedrijven gehuisvest. Tijdens het blussen van de brand bestond al het vermoeden dat er een hennepkwekerij gevestigd was in het pand. Tijdens een sneeuwbui een paar weken ervoor, bleef een deel van het dak sneeuwvrij, waarop de eigenaar van het pand geinformeerd is dat er waarschijnlijk hennep geteeld werd in dat gedeelte.

Na de brand heeft de politie een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand, maar die was zo hevig dat niet te achterhalen is hoe de brand is ontstaan. Daarmee kan niet bewezen worden of de brand is ontstaan door de hennepkwekerij, wat die heeft er 1000% zeker gezeten, aldus een getuigeverklaring.

Zeker twee getuigen die de redactie dinsdagochtend ter plaatse sprak hebben aangegeven hennepresten te hebben gezien. Er schijnen zelfs opnamen van bovenaf te zijn genomen met een drone waarop het te zien is, zo is aan de redactie verklaart.

Kosten boven € 1 miljoen

De gemeente Westland is zelf gestart middels een noodverordening met het ruimen van de asbest en zal de kosten, waar mogelijk, op de veroorzaker verhalen. Dat is in dit geval de eigenaar van het pand. Van der Tak gaf dinsdagavond in de raad wel de waarschuwing vooraf dat de kosten de € 1 miljoen ruimschoots zullen overstijgen. 

De Ambachtstraat, Prins Hendrikstraat en Prins Bernardstraat zijn schoongemaakt, alleen het achterste gedeelte van de Prins Clausstraat was nog afgezet. Een grote container stond in de straat waar alle verpakte asbest in werd opgeslagen.

 

In sommige auto’s die tijdens de brand het gebied zijn uitgereden, is asbest aangetroffen op de matten. Dat komt omdat mensen door het asbest zijn gelopen om naar hun auto te gaan. De auto’s waren in eerste instantie alleen aan de buitenkant schoongespoeld door de brandweer.

Met Ecoloss is afgesproken dat de binnenkant van de auto, zoals matten, zitting e.d. ook worden gecontroleerd volgens de norm. Dat levert een mooie plaatjes in maanpakken op zoals hierboven. Van de ruim 200 wagens hebben tot nu toe 170 een schoonheidsbehandeling gekregen.

Bewoners van het gebied van de noodverordening die hun auto nog willen aanbieden om te reinigen, kunnen dat tot uiterlijk woensdag 21 januari 17.00 uur doen (keet EcoLoss op parkeerterrein Velo).

 

Omdat een aantal schuren en achtertuinen nog verboden gebied zijn, kunnen bewoners intussen gebruik maken van alternatieve tweewielers die ter beschikking zijn gesteld.

De velden van Velo en VV Erasmus kunnen in tegenstelling tot eerdere berichten tot en met komend weekend waarschijnlijk niet gebruikt worden. Het opruimen van het asbest neemt meer tijd in beslag dan eerder werd ingeschat. Om de veiligheid van de sporters te garanderen worden alle velden in één keer vrijgegeven. Vandaag, woensdag, is er meer duidelijkheid over het moment van vrijgave.

Asbestmetingen ver beneden de norm 

Voor alle duidelijkheid deelde de burgemeester nog het volgende mee; De GGD heeft meegedeeld dat met alle metingen die verricht zijn binnen en buiten het afgezette gebied, de metingen ver beneden de norm zijn geweest en er tot op heden geen gevaar voor de volksgezondheid is geweest.

Daarmee hoopt hij de onduidelijkheid die her en der in de media is weergegeven te ontkrachten. Wel heeft de burgemeester zijn excuses aangeboden in de onduidelijke communicatie die in de beginfase was ontstaan. Alle laatste nieuws is te vinden op het liveblog van de gemeentepagina

Wordt vervolgd. Meer foto 's van dinsdagochtend staan op facebook.

--------------------------------------

Briefing burgemeester t.b.v. gemeenteraad 20 januari 2015

 

Vanavond informeer ik u op hoofdlijnen over de brand die een week geleden plaatsvond in Wateringen en de nasleep van deze brand. Daarmee loop ik vooruit op de beantwoording van de artikel 26 vragen die de fracties van LPF Westland en Progressief Westland hebben gesteld. Deze vragen worden later schriftelijke beantwoord. Ik neem ook de beantwoording van de rondvraag van de fractie van Westland Verstandig in mijn relaas mee.

Incident

In de nacht van maandag 12 op dinsdag 13 januari 2015 brak rond kwart voo r 2 brand uit in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Poeldijkseweg in W ateringen. In het pand waren tien bedrijven gevestigd. De brandweer was snel ter plekke. Al heel snel werd op advies van de brandweer besloten dat bewoners van woningen aan de Ambachtsweg die met de tuinen direct grenzen aan het terrein van de brand, moesten worden geëvacueerd. Zij zijn in eerste instantie opgevangen bij loodgieter Boes en daarna met een bus naar het gemeentekantoor in Wateringen gebracht. Daar hebben zij de nacht doorgebracht. Rond half 8 vertrokken de meeste bewoners naar familie of vrienden.

Om half 4 ’s morgens was de brand onder controle.

Noodverordening

Van het begin af aan was duidelijk dat het pand asbest bevatte. Op advies van de brandweer heb ik in de vroege ochtend van 13 januari een noodverordening afgekondigd voor een deel van de Ambachtsweg en Prins Clausstaat, de Prins Hendrikstraat en de Prins Bernhardstraat, omdat in deze straten grote hoeveelheden asbestdelen waren neergeslagen. De noodverordening had tot gevolg dat bewoners van de Ambachtsweg die ’s nachts waren geëvacueerd niet terug mochten naar huis en dat de overige mensen in het gebied hun woningen niet mochten verlaten. Een verplichte dag vrij dus. De wijk werd afgezet en politie was aanwezig om de verordening te handhaven.

Gisteravond heb ik besloten het gebied waarvoor de noodverordening geldt met ingang van vanmorgen 8.00 uur in te perken. De openbare wegen en trottoirs zijn vrij gegeven voor alle verkeer. De verordening is nog steeds van toep assing op de niet-verharde delen van de openbare ruimte (groen en speeltuinen) en de voor- en achtertuinen in de genoemde straten. De komende tijd zullen steeds meer delen van het gebied worden vrijgegeven.

De beslissing om een deel van het gebied vrij te geven heb ik genomen na een verklaring van een onafhankelijk, gecertificeerd bedrijf dat het verharde deel van de openbare ruimte schoon was. Het besluit past in mijn streven om bewoners zo snel mogelijk hun normale leven te laten hervatten. De straten en stoepen worden nog d agelijks gecontroleerd. Als er asbest wordt gevonden, wordt dit opgeruimd. Bewoners kunnen asbestmeldingen ook zelf doorgeven aan de gemeente.

In het gebied worden voortdurend metingen gedaan. Tot nu toe is geen verhoogd e concentratie van asbest in de lucht aangetroffen. De GGD heeft aangegeven dat het risico op asbestgerelateerde gezondheidsklachten vrijwel nihil is. Volgens de GGD zijn tot nu toe alleen mensen die beroepsmatig gedurende vele jaren zijn blootgesteld aan asbestdelen in de lucht, ziek geworden.

Aanpak asbestsanering

Asbestsaneerder EcoLoss BV is dinsdagmorgen vroeg ingeschakeld om de vrijgekomen asbest op te ruimen en verdere verspreiding te voorkomen. De opdracht hiertoe is gegeven op grond van de 2 wettelijke plicht die ingevolge de W et milieubeheer op een ieder rust om voldoende zorg in acht te nemen voor het milieu en ingegeven door de situatie met dwingende spoed.

De gemeente heeft vanuit haar zorgplicht voor de gezondheid en veiligheid van haar inwoners besloten om niet alleen de sanering van de openbare ruimte, maar ook de sanering van tuinen en daken op te pakken. Wij ruimen dus op wat door een ander is veroorzaakt en zullen de hiermee samenhangende kosten verhalen op de veroorzaker van de vervuilin g. Ik kom daar later op terug.

De sanering heeft zich in eerste instantie gericht op de verharde delen van de openbare ruimte, zodat bewoners hun normale leven zo snel mogelijk konden hervatten. Door de harde wind van vorige week was het niet mogelijk te beginnen met de daken. Gelukkig regende het, waardoor veel asbest van de daken is gespoeld en in de dakgoten terecht is gekomen. De komende dagen wordt weinig wind voorspeld en is de kans dat het asbest weg waait gering. Gisteren is met behulp van hoogwerkers begonnen met de inventarisatie en sanering van de daken.

Auto’s die tijdens de brand zijn verplaatst of in het gebied stonden, worden grondig gereinigd. Inmiddels zijn 170 van de 200 aangeboden auto’s opgeleverd. De inventarisatie, sanering en inspectie vinden plaats door drie onafhankelijke, gecertificeerde bedrijven en voldoen aan wettelijke normeringen. W aar mogelijk zijn en worden Westlandse bedrijven ingezet.

Het streven is om de sanering van het hele gebied eind februari 2015 te hebben afgerond. Eventueel onderzoek en sanering ín woningen is de verantwoordelijkheid van de bewoners zelf. Zij dienen hiervoor contact op te nemen met hun eigen verzekeringsmaatschappij. Bij woningen die direct grenzen aan de brandhaard laat de gemeente een indicatief asbestonderzoek uitvoeren. Afhankelijk van de uitslag van dit onderzoek dienen de bewoners in overleg te treden met hun verzekeringsmaatschappij voor de te nemen vervolgstappen.

Opruimen bron

De eigenaar van het bedrijfsverzamelgebouw is verantwoordelijk voor het opruimen van de bron. De saneringswerkzaamheden worden uitgevoerd door het bedrijf C.A. de Groot uit Alkmaar. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de inrit aan de Poeldijkseweg. Alle materialen worden als asbestbesmet afgevoerd in speciale containers.

Aansprakelijkheid

Wij hebben de eigenaar van het afgebrande pand aansprakelijk gesteld voor de schade. Het opruimen van straten, daken en tuinen is vanwege het spoedeisende belang onder bestuursdwang opgepakt door de gemeente om de kans op gezondheidsrisico’s te minimaliseren en bewoners zo snel mogelijk weer hun normale leven te kunnen laten oppakken.

Kosten

Ingevolge de nieuwe financiële verordening, die vanavond wordt behandeld in uw Raad, kan het college geen verplichtingen aangaan voor een bedrag hoger dan € 1.000.000,- zonder eerst de raad te informeren over het voornemen. Gezien de verwachte omvang van de totale kosten, informeer ik u daarom nu hierover. Zeker is dat de kosten van de sanering de genoemde limiet ruim zullen overschrijden. Zoals gezegd, worden de kosten verhaald op de eigenaar. Het risico bestaat echter dat dit niet voor het volledige bedrag lukt. Als de eventuele budgettaire gevolgen bekend zijn, zal ik u hierover nader informeren.

Communicatie

Van het begin af aan zijn al onze communicatiekanalen gebruikt om bewoners zo goed mogelijk te informeren over de brand en de gevolgen daarvan. Op de gemeentelijke website is een live blog gezet dat tot op de dag van vandaag informatie geeft over de laatste ontwikkelingen. 24 uur per dag kunnen vragen worden gesteld aan het Klantcontactcentrum, ook in het weekend. Dat was het afgelopen weekend ook al zo, maar de tekst op het antwoordapparaat bracht bellers in verwarring. De tekst is inmiddels aangepast. Verder kunnen bewoners meldingen doen bij het

Meldpunt Leefomgeving en zijn onze medewerkers buiten in oranje jassen aanwezig om mensen ter plekke te woord te staan. Daarnaast hebben wij regelmatig huis -aan-huis brieven verspreid en zijn negen bewonersbijeenkomsten georganiseerd. De communicatie heeft zich in eerste instantie alleen gericht op de bewoners in het gebied van de noodverordening en de sportverenigingen Velo en VV Erasmus. Een dag later werd duidelijk dat niet alleen de bewoners van straten in het gebied van de noodverordening overlast ondervonden, maar ook de Ambachtshof en Poortweide. De wegafzettingen belemmerden de bewoners van deze straten namelijk hun straat vrij in en uit te rijden. Ik heb erkend dat met deze bewoners eerder actief gecommuniceerd had moeten worden. Daar heb ik hen mijn excuses voor aangeboden.

Duidelijk mag zijn dat ondanks het feit dat de gemeente de officiële afzender is van de communicatie, er in het gebied heel veel mensen aan het werk zij n die ook communiceren. Daardoor kan ruis ontstaan. Zodra wij dit horen, zetten we dit recht via ons live -blog.

Beleid asbestdaken

De fractie van Progressief Westland heeft vragen gesteld over asbesthoudende daken en de landelijke regelgeving hieromtrent. W ij zijn op de hoogte van de regelgeving en (subsidie)regelingen. Op een later moment komen wij hier bij u op terug.

Zorg voor bewoners

We proberen met man en macht het ongemak voor bewoners zoveel mogelijk te beperken. Denk aan de inzet van fluistergeneratoren, het in bruikleen geven van fietsen, de aanleg van tijdelijke invalidenparkeerplaatsen buiten het gebie d en het aanpassen van de verlichting op het Velo - parkeerterrein, waar de auto’s worden gereinigd.

Bewoners die behoefte hebben aan een luisterend oor kunnen sinds gisteren terecht bij de sociaal makelaars van Vitis W elzijn. Vitis zal dan regelen dat er een vrijwilliger langs gaat bij mensen. De sociaal makelaars en vrijwilligers zijn de komende tijd ook regelmatig aanwezig in de wijk om bewoners actief te benaderen. Ouderen hebben daarbij speciale aandacht.

Tot slot

Er is de afgelopen week heel veel op ons afgekomen. Gelukkig hadden we nog geen ervaring met een dergelijk incident. De ambtelijke organisatie en saneerders hebben keihard gewerkt en goed werk geleverd. Natuurlijk zijn er absoluut zaken voor verbetering vatbaar. We gaan alles met elkaar evalueren.