Stand van zaken bij bouwbedrijf Schouten

College Maassluis

Maassluis 20.09.2019 - Forum voor Maassluis heeft in augustus collegevragen gesteld inzake de zorgelijke situatie bij Schouten Bouwbedrijf.

In deze brief beantwoorden zij uw vragen. 

1. Bent u er van op de hoogte dat een aantal gedupeerde huizenkopers in Amstelveen een advocaat hebben ingeschakeld om aan te sturen op het faillissement van Schouten Bouw?

Ja, wij hebben via dezelfde nieuwsartikelen hierover kennisgenomen. De publicaties in de media over deze problematiek zijn vervelend voor de betrokken aannemer en haar medewerkers maar vooral voor de kopers van de woningen die hierdoor in onzekerheid verkeren. 

2. Vijf schuldeisers, waaronder twee nutsbedrijven, beslag hebben laten leggen op haar bezit?

Zie antwoord op vraag 1. 

3. Dat het project van het al jaren leegstaande winkelpand van voormalig modehuis "Fair Lady" aan de Noordvliet zz, waarbij begin 2019 zou worden begonnen met de transformatie naar de oorspronkelijke grachtengevel, een initiatief is van o.a. deze aannemer Schouten uit Leidschendam?

Het pand waarin het voormalige modehuis Fair Lady was gehuisvest is aangekocht door Schouten-De Jong Projectontwikkeling B.V., dat maakt samen met Schouten Bouw-en aannemersbedrijf bv onderdeel uit van Schouten Bv. (gegevens website Schouten) . De plannen voor het project "de Vier Reders" zijn niet gewijzigd. 

4. Kunt u ons vertellen hoe dit eventuele faillissement moet worden gezien met in ons achterhoofd de motie "uitstraling Stadshart"?

Momenteel kan hier nog geen antwoord opgegeven worden omdat er geen sprake is van een faillissement van Schouten Bouw B.V.. Schouten laat weten deze herontwikkeling nog steeds uit te willen voeren. De motie uitstraling Stadshart hebben wij breed opgepakt met betrokken partijen in de binnenstad. 

5. Bent u met ons van mening dat hierdoor het project "Fair Lady" in gevaar gaat komen?

Zie antwoord op vraag 4. 1 

6. Er zijn buiten dit project nog wat andere projecten van deze aannemer in Maassluis in het Wilgenrijk. Te denken is daarbij aan het afbreken van het "oude pand van Lely", waarmee al gestart is, maar ook de voorverkoop van het deel "Zomerbries" in deze wijk. Zijn er nog meer getekende intentieverklaringen en/of verleende bouwvergunningen voor dit bedrijf afgegeven?

In de gemeente Maassluis zijn geen Omgevingsvergunningen activiteit Bouw aan Schouten Bouw B.V. verleend. De sloop van de oude bedrijfspanden van Lely Industries heeft te maken met de beoogde nieuwbouw van Lely Industries. Voor zover bekend is Schouten Bouw B.V. hierbij niet betrokken. 

7. Bent u er van op de hoogte of het bouwbedrijf al in bezit is gekomen van betalingen van eventuele toekomstige kopers of aanbetalingen van onderhavige Maassluise projecten?

Het is ontzettend vervelend en kan heel problematisch zijn voor kopers als er forse vertraging ontstaat bij de oplevering van nieuwbouwwoningen. Helaas was hier ook sprake van bij het project Kompas in Wilgenrijk, waar door Schouten Bouw 16 woningen zijn gerealiseerd. Tussen bouwer en kopers spelen nog discussies over wat er is opgeleverd. De door u genoemde nieuwe ontwikkelingen zijn nog niet in verkoop gegaan. 

Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van Maassluis