Stand van zaken bouwplan Kerkstraat Kwintsheul

College Westland

Kwintsheul 27.03.2021 - Begin maart heeft de fractie Westland Verstandig - evenals D66 Westland - collegevragen gesteld over een bouwplan aan de Kerkstraat in Kwintsheul.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
De gemeente heeft het bouwplan wat Verkade Installaties BV had ingediend afgewezen omdat het niet voldoet aan de Woonvisie Westland voor betaalbare woningen. Daarnaast zijn er een tekort aan parkeerplaatsen en zou het nieuw te bouwen appartementencomplex te massaal zijn, aldus de gemeente in een brief aan de onderneming. Die adviseerde het plan in te trekken en na overleg een nieuwe aanvraag in te dienen.

Vraag 1

In dit bouwplan worden allerlei eisen gesteld over de plint etc., terwijl dat in het recente bouwplan wat uw College helemaal omhelsde aan de Dijkweg, blijkbaar wel een acceptabele invalshoek was. Op welke wijze kan dit bouwplan Kwintsheul alsnog w eer vlot getrokken worden en waarom wordt dat niet in de brief aangegeven?

Antwoord 1

Het is aan de aanvrager om invulling te geven aan de meegegeven randvoorwaarden. Zoals in de brief aangegeven, kan de aanvrager in overleg treden (vooroverleg) om na te gaan welke mogelijkheden aanwezig zijn om te komen tot een nieuwe aanvraag die wel realiseerbaar is. Het plan is dus niet afgewezen, wel is er in het verzoek om aanvulling aangegeven dat het plan op deze manier niet gerealiseerd kan worden omdat het niet voldoet aan beleid vastgesteld door de gemeenteraad.

Vraag 2

Gaat het College nog overleg voeren met de Heulse Aanpak?

Antwoord 2

Tweemaal per jaar is er regulier overleg. Indien de Heulse Aanpak dit wenst, kunnen zij een extra overleg inplannen.

Vraag 3

Waarom niet eerst overleg plegen door College met initiatiefnemer en waarom direct een botte nee, daar waar de woningen in Kwintsheul zeer dringend nodig zijn?

Antwoord 3

Zowel ambtelijk als bestuurlijk is overleg gevoerd met initiatiefnemer. Zoals eerder aangegeven is het plan ook niet afgewezen, dus van een ‘nee’ is geen sprake. Zie antwoord 1.

Reacties (5 reacties geplaatst)

Borisb, geef jij even door waar ongeveer dezelfde huizen staan in de nabijheid van Verkade.
In mijn ogen hetzelfde als in Naaldwijk.
En ik heb geen mening of iets lelijk of mooi is, wat ik wel weet is dat mensen naar eeen oude stad gaan, ze het mooi vinden al die verschillende huizen naast elkaar

Ach joh m’n blijf toch doorgaan met dorpsverzieking.Er is gas schoonwater ernegie infrastuktuur bossen te over hier Een keer een flinke klap en verkeerde wind over de waterweg en alles staat vast .Schop de koeien maar van het weiland .En bouw de boel maar vol daar hebben we zeker veel mee gewonnen Geen CO2 !! Het schip zal de wal keren maar wanneer?

Arie en Bakstenen als beide geen zinnige reden heeft stop dn met reageren .
Arie, wat heeft dit plan te maken met buitenlanders?????
Bakstenen , je bedoelt plan Dijkweg vind je gek wat daar als plan staat om gebouwd te worden past totaal niet in de omgeving . Kijk ook uit naar de volgende gemeenteraad verkiezingen zonder LPF , CDA .

Als Nederland de grenzen dichtHoud voor asielzoekers en migranten dan komt er eens een eind aan ons woningtekort. Dit gaat ten koste van de natuur. Als voorbeeld nemen we het Westland, hier is al geen natuur. We kunnen niet eindeloos mensen op blijven vangen. Snap de politiek dat niet.

Als er in Naaldwijk een hoog gebouw komt, is het niet goed volgens WV, is een hoog gebouw afgewezen, is het ook weer niet goed

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.