Stand van zaken toegankelijkheid bushaltes Maassluis

College Maassluis

Maassluis 24.07.2019 - De fractie van de VSP heeft schriftelijke collegevragen gesteld over de toegankelijkheid van bushaltes in Maassluis en de informatievoorziening hierover.

 

Het college heeft de vragen als volgt beantwoord

1.Is het College het met de VSP fractie eens dat ook voor kwetsbare groepen (mensen die slecht ter been zijn, in een rolstoel zitten, en slechtziend of blind zijn) alle bushaltes toegankelijk moeten zijn?

Het College is het met de VSP fractie eens dat voor mindervaliden en/of mensen met een visuele beperking openbaar vervoer haltes, zoveel mogelijk toegankelijk gemaakt moeten worden. Dit om deze mensen de mogelijkheid te geven zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik te kunnen maken. Dit is bovendien conform de wet gelijke behandeling die in 2014 is aangenomen.

Verbeteringen vervangend busvervoer Hoekse Lijn

2.Volgens de Haltescan is er nog een behoorlijke inhaalslag te maken en bent u het met de VSP eens dat we er momenteel verre van goed voor staan?

De haltescan gaf op het moment dat de brief van het METROCOV aan de gemeenteraad is verstuurd, niet het juiste beeld van de toegankelijkheid van openbaar vervoer haltes in Maassluis. Een aantal haltes dat in de haltescan als gedeeltelijk toegankelijk is bestempeld, is echter volledig toegankelijk gemaakt. Dit betreft de haltes: 

-Stadsmolen (richting Maassluis Centrum); 

-Uiverlaan (richting Maassluis West); 

-Mozartlaan (beide richtingen) 

-Korte Bonenstraat (richting Maassluis West). 

Dat maakt, dat het percentage niet-toegankelijke haltes in Maassluis momenteel geen 56% bedraagt, maar 38%. Van die 38% is 16% gedeeltelijk toegankelijk. Daar is bijvoorbeeld de halte wel verhoogd aangelegd, maar ontbreken nog geleide lijnen. 63% van de haltes is volledig toegankelijk. Daarmee stijgt Maassluis in de regio van een 12e naar een (gedeelde) 5e plaats. Daarmee zeggen we niet dat we er zijn, maar we staan er beter voor dan in de brief van het METROCOV is aangegeven.

3.Kan het College aangeven of en hoe hier verder uitvoering aan zal worden gegeven? 

Zoals gezegd vinden wij niet dat we er zijn qua toegankelijkheid van openbaar vervoer haltes. Daar waar mogelijk zal de realisatie van toegankelijke haltes worden meegenomen in herinrichtingen. Bovendien zullen alle nieuwe openbaar vervoerhaltes sowieso volgens de toegankelijkheidseisen worden aangelegd. Dat betreft de 3 nieuwe metrohaltes op de Hoekse Lijn en 2 nieuwe (bus)halteparen op de Jan Schoutenlaan en de Westlandseweg, welke naar verwachting in het najaar in gebruik genomen worden. 

4.Hoe gaat het College deze kwetsbare groepen op de hoogte houden van de ontwikkelingen m.b.t. toegankelijkheid van de OV-haltes? 

Het gebruik van de toegankelijke haltes valt of staat bij de kennis bij de doelgroep over de toegankelijkheid van openbaar vervoer haltes. De internetpagina www.haltescan.nl is het medium voor reizigers om hierover informatie te verkrijgen. Ook reisinformatie sites zoals OV 9292 geven hierover informatie. Zij baseren zich echter op de haltescan. Het is de taak van de wegbeheerder om de informatie in de haltescan up-to-date te houden. De wijzigingen zijn inmiddels doorgegeven. In de verwerking van de gegevens op de site kan enige vertraging zitten.

5. In de le bestuursrapportage 2019 staat hier verder niets over vermeld. Op welke termijn is de verwachting dat alle bushaltes voorzien zullen zijn van een verbeterde toegankelijkheid? 

Het is de ambitie om uiterlijk in 2025 de resterende niet-toegankelijke bushaltes in Maassluis toegankelijk te hebben gemaakt. De financiële gevolgen hiervan moeten nog in beeld worden gebracht. De haltes Einsteindreef, Van der Waalsdreef en Eindhovendreef zullen vanaf de start van de exploitatie van de Hoekse Lijn overigens alleen nog door een nachtbus worden bediend. Daarom ligt de prioriteit voor wat betreft het toegankelijk maken, bij de overige niet-toegankelijke haltes: 

-Stellingmolen (beide richtingen); 

-Rozenlaan (richting Maassluis Centrum); 

-Westeinde (beide richtingen). Deze haltes zijn al wel verhoogd. Er dienen hier alleen nog geleide lijnen aangebracht te worden.