Stand van zaken vuurwerkverkooppunten in Rijnmond

DCMR

Regio Rijnmond 28.11.2020 - De DCMR heeft bij de 72 vuurwerkverkooppunten in haar gebied na onderzoek geconstateerd dat bij ongeveer de helft

geen consumentenvuurwerk aanwezig is.

De kleine hoeveelheden die bij de andere verkooppunten liggen, zijn veilig opgeslagen en kunnen blijven liggen tot volgend jaar. Een aantal vuurwerkwinkels gaat zich richten op de verkoop van zogeheten fop- en schertsvuurwerk, zoals grondbloemen en knalerwten. Dit lichte vuurwerk valt niet onder het vuurwerkverbod.

Midden-Delfland maakt zich op voor de jaarwisseling

Alleen controleren waar vuurwerk ligt
Uit een lijst die de DCMR heeft gemaakt blijkt dat bij ongeveer de helft van de verkooppunten nog consumentenvuurwerk aanwezig is. Dit mag het hele jaar door opgeslagen blijven. Er moeten in de bewaarplaatsen wel goedgekeurde brandmeld- en sprinklerinstallaties zijn. De ondernemers die nu nog vuurwerk hebben liggen voldoen daar allemaal aan. De groothandels gaan zeer waarschijnlijk ook geen vuurwerk meer leveren. De DCMR kijkt samen met gemeenten en andere overheden hoe de nieuwe situatie bij de vuurwerkverkoop zich ontwikkelt. Aan de hand daarvan bekijkt de milieudienst of er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Fop- en schertsvuurwerk wel in de verkoop
Knalerwten, grondbloemen, Bengaals vuur en sterretjes zijn niet verboden. Dit Categorie 1-vuurwerk verkopen mag het hele jaar door en (veilig) afsteken ook. Er gelden andere regels dan voor het zwaardere vuurwerk. De minimumleeftijd is 12 jaar. Een aantal vuurwerkwinkels heeft aangegeven zich op dit soort artikelen te gaan richten. Daar controleert de DCMR al of dat veilig gebeurt en of er echt geen verkoop plaatsvindt van vuurwerk dat onder het vuurwerkverbod valt. Categorie 1-vuurwerk is ook te koop bij bouwwinkels en supermarkten, de zogeheten niet-vuurwerkinrichtingen. De DCMR controleert steekproefsgewijs of er niet teveel opgeslagen is. Er mag maximaal 200 kilogram van dit vuurwerk in de winkel liggen.

Eenmalig vuurwerkverbod 2020
Dit jaar is er een eenmalig verbod op het afsteken van vuurwerk. Dit om extra druk op de zorg te voorkomen. Dat heeft de regering besloten op 13 november 2020. De aanleiding was de Corona-pandemie. Jaarlijks komen er in Nederland in de oudejaarsnacht 300 mensen bij de Eerste Hulp terecht met verwondingen door vuurwerk, waaronder veel kinderen en omstanders. Nog eens 900 mensen melden zich met verwondingen bij de huisarts.