Start aanleg drijvende oevers langs de Holle Watering

Gemeente Westland

Kwintsheul 23.05.2014 - Vanaf 23 mei wordt er langs de Holle Watering in Kwintsheul gewerkt aan het project ‘Floating Life’.

400 meter drijvende oevers dragen bij aan schoner water en zorgen dat er meer evenwicht komt in de diversiteit van planten en dieren.  Met als bonus een levendige aankleding van de kademuren. Dit project is een initiatief van de gemeente Westland en het Hoogheemraadschap van Delfland en wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie uit het Fonds Groen Haaglanden van het Stadsgewest Haaglanden.

 

De Westlandse vaarten worden intensief gebruikt. Daardoor is het vaak lastig om natuurvriendelijke oevers aan te leggen. Wethouder Bram Meijer: “De Holle Watering heeft hoge kademuren en de weg en de huizen liggen direct aan het water. Hier konden we geen traditionele natuurvriendelijke oever aanleggen. Door samen te werken met het Hoogheemraadschap van Delfland is het gelukt om een nieuwe manier te bedenken om planten langs de kade te laten groeien. Zo kunnen we de waterkwaliteit en het uitzicht toch verbeteren.”

 

Ook binnen Europa is dit van belang. De drijvende oevers van het Floating Life project worden de komende jaren, onder andere door Wageningen Universiteit, gemonitord op hun ontwikkeling. Zo moet blijken of Floating Life een oplossing biedt voor de ecologische waterkwaliteitsopgave vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water. Daarnaast draagt Floating Life bij aan verschillende natuuropgaven zoals de groenstructuur van de Westlandse Zoom en het Groenbeleidsplan Haaglanden en de daarin genoemde “groenblauwe verbinding tussen kust en Midden-Delfland”.