Start bouw centrum van ’s-Gravenzande

Gemeente Westland, Foto Thierry Schut

's-Gravenzande 30.09.2015 - Woensdag vond het officiële startsein plaats voor de bouw van het project Hart van ’s-Gravenzande. Deze mijlpaal werd feestelijk gevierd

in het bijzijn van bijna het complete college van Burgemeester en Wethouders. Hart van 's-Gravenzandewordt een aantrekkelijk en levendig stadshart met een kwalitatief hoogwaardig woon- en winkelaanbod, dorps karakter en optimale bereikbaarheid.

 

Onder toeziend oog van een groot aantal geïnteresseerden en betrokkenen werd de eerste paal in de grond geschroefd. Deze officiëlepaal werd voorzien van handtekeningen van o.a. het aanwezige college B&W. Burgemeester Van der Tak: “We gaan hier een prachtig centrum neerzetten. Niet alleen voor de huidige en toekomstige bewoners van 's-Gravenzande, maar ook voor de rest van Westland en de omgeving. Met de ontwikkeling van het centrum krijgt 's-Gravenzande het stadshart dat het verdient. Dit bouwplan, dit nieuwe hart, is niet alleen een enorme opsteker voor het aanzien en het behoud van de koopkracht in ’s-Gravenzande, maar voor heel Westland.” (foto Thierry Schut)

Hart

Na de officiële handeling werd een kunstwerk in de vorm van een hart onthuld door de directie van BPD en het college van Burgemeester en wethouders. Het kunstwerk werd aangeboden door BPD aan de gemeente Westland en staat symbool voor het ‘Hart van ’s-Gravenzande’.

Tijdens de bouw komt het hart tijdelijk op de hoek van het Graaf Florisplein/Van Lennepstraat te staan.

Een compleet en nieuw centrum

Het centrumgebied, gelegen aan de Langestraat, Pompe van Meerdervoortstraat en het Marktplein, ondergaat een metamorfose. De nieuwbouw van het project Hart van ’s-Gravenzande geeft de Westlandse kern een nieuw, levendig stadshart met nieuwe winkels naast de bestaande winkels, circa 90 nieuwe appartementen en een goede parkeervoorziening voor het winkelend publiek en bewoners. Het heiwerk voor het nieuwe stadshart start komende maand.

Graaf Florisplein

 

Het Graaf Florisplein is het volgende plein dat wordt opgeknapt. Het herinrichten van dit plein gebeurt na de realisatie van het nieuwe winkelcentrum. Ook de Ambachtstraat en het  Marktplein worden opgeknapt. “Zo blijven we verder werken aan een levendig en aantrekkelijk dorp,” aldus de burgemeester.