Start bouw proefopstelling Vlotterkering

Geplaatst door Westlanders.nu op 11/12/2013 18:39

Hoek van Holland 11.12.2013 – Het terrein van de Slib- en Grondbank Waterweg in Hoek van Holland vormt de komende drie maanden het decor...

van de bouw van een waterkering die bij hoog water automatisch omhoog komt. Hoogheemraad Arie van den Berg geeft woensdag 11 december het officiële startsein voor de bouw van deze innovatieve waterkering met de naam Vlotterkering.

 

Het betreft een proefopstelling op ware grootte die in maart 2014  moet leiden tot praktijkproef waar het systeem wordt getest. Dit vindt publiekelijk plaats tijdens de zogenoemde ‘Spetterdag’. Bedenkers van het concept zijn Gerard Jansen (Den Hoorn) en Jan Vermond (Lopik) die zich hebben verenigd in het bedrijf Vlotterkering BV.

Verantwoordelijk voor de realisatie van de proefopstelling is bouwconcern Dura Vermeer. Naast de bouw investeert Dura Vermeer in het product en neemt zij  de Vlotterkering op in haar productportfolio. Het Hoogheemraadschap van Delfland draagt bij aan de proefopstelling in de vorm van een subsidie.

Innovatieve oplossing tegen kerend water

De Vlotterkering is een flexibel en zelfstandig werkend systeem dat permanent is geïntegreerd in een dijk of kade. Belangrijk onderdeel in deze innovatieve waterkering is een klep die bij hoog water automatisch omhoog komt. Naast een toepassing voor een calamiteiten- en waterberging kan het worden ingezet in buitendijkse en stedelijke gebieden voor de bescherming van bedrijventerreinen en woningen, zowel individueel als per gebied.

Ook kan de Vlotterkering bij ruimtegebrek in het kustgebied in boulevards worden geplaatst waar sprake is van springtij. Bovendien kan deze waterkerende oplossing van betekenis zijn bij het kanaliseren van waterstromingen, stedelijke watergangen, opslag van hemelwater en het afsluiten van coupures in dijken en keringen.

Tot slot kan de Vlotterkering een dienst bewijzen ter verhindering van het wegvloeien van (gevaarlijke) stoffen en/of bluswater in het oppervlakte water bij calamiteiten bij de (petro)chemische industrie. Het inzetten van deze innovatieve oplossing tijdens calamiteiten kost nauwelijks mankracht. De Vlotterkering doet praktisch geen afbreuk aan het landschap en gaat efficiënt om met de ruimte.

Prijsvraag

Met het concept van de Vlotterkering wonnen uitvinders Jansen en Vermond een door het Hoogheemraadschap van Delfland uitgeschreven Europese aanbesteding in de vorm van een prijsvraag. Opdracht was het bedenken van een flexibele waterkering voor calamiteitenberging in de Woudse polder. Van de 56 inzendingen behaalde het ontwerp  “Vlotterkering” de eerste prijs.

 Dura Vermeer ziet de Vlotterkering als een belangrijke innovatie die een uitkomst kan bieden in complexe ruimtelijke situaties waar de traditionele manier van dijkverhoging niet werkt. Dura Vermeer is al jarenlang bezig met onderzoek en projectontwikkeling op het gebied van klimaat adaptief bouwen met water.