Start gemaakt met aanbrengen klei kade Boonervliet

Geplaatst door Westlanders.nu op 22/10/2013 17:03 - Gewijzigd op 22/10/2013 17:07

Maassluis 22.10.2013 - Met klei, kwelschermen en het herstellen van de oever wordt over een lengte van 3 kilometer de kade langs de Boonervliet aangepakt.

Tussen Maassluis en Midden-Delfland werkt het Hoogheemraadschap van Delfland de komende maanden aan het toekomstbestendig maken van de kade.

 Start gemaakt met aanbrengen klei kade Boonervliet

Kade langs de Boonervliet tussen Maassluis en Midden-Delfland

In de ondergrond van delen van de kade heeft Delfland een zandlaag aangetroffen, waardoor water onder de kade kan doorlopen. Zogenaamde kwelschermen in de grond moeten dit voorkomen. Door het gebruik van de aangrenzende graslanden als weide voor paarden is in Maassluis maatwerk nodig. Op die plekken wordt het binnentalud, dat is de helling van de kade aan de kant van de polder afgewerkt met een extra kleilaag. Deze oplossing zorgt voor stabiliteit en het beslag op de landbouwgrond blijft beperkt.

 Start gemaakt met aanbrengen klei kade Boonervliet

Zo houdt de eigenaar van het perceel zoveel mogelijk ruimte over als weide voor de paarden. Helaas moeten op een aantal plekken de bomen die de veiligheid van de kade ondermijnen worden gekapt. Die bomen zouden overigens de extra kleilaag niet overleven. Na de werkzaamheden worden nieuwe bomen nabij de kade geplant zodat het bestaande landschappelijke beeld weer wordt hersteld.