Stichting 150 + 100 Hoek van Holland gestart

Geplaatst door Westlanders.nu op 02/04/2013 14:15 - Gewijzigd op 28/08/2013 21:11

Hoek van Holland 02.04.2013 - De Stichting 150 + 100 Hoek van Holland is op 28 maart officieel van start gegaan. Hiervoor was het noodzakelijke dat eerst door middel van een notariële akte te laten passeren, de stichting formeel te benoemen.

Het bestuur is hierbij definitief als volgt samengesteld: Voorzitter: Kees van den Burg, Secretaris: Bert Blankers; Penningmeester: Diny Paerels: Algemene Zaken / Sponsoring: Aard Langenberg.(zie ook bijgesloten foto).

De stichting heeft echter de afgelopen weken niet stil gezeten om het 150 jarig bestaan, evenals het 100 jarig verbond tussen de deelgemeente Hoek van Holland en de gemeente Rotterdam, in 2014 uitgebreid te laten vieren c.q. te herdenken. Het bestuur is dan ook aangenaam verrast dat er na publicatie in de pers, er een behoorlijk aantal reacties van zowel verenigingen, stichtingen etc. is ontvangen, die gezamenlijk met de Stichting tijdens de periode mei 2014 - september 2014 de nodige evenementen kunnen gaan organiseren. Tevens zijn er een behoorlijk aantal inwoners die zich tussentijds  gemeld hebben teneinde iets in het kader van Hoek van Holland 150+100 te gaan doen.

Maar als eerste sessie organiseert de Stichting op woensdag 10 april in de grote zaal van het deelgemeentehuis, voor contactpersonen van de verenigingen en stichtingen, een eerste inventariserende bijeenkomst. De zaal wordt hierbij door de deelgemeente beschikbaar gesteld van 16.30 uur tot 18.00 uur. Deze week worden de betreffende verenigingen veelal per mail voor deze bijeenkomst uitgenodigd.

Het is echter goed mogelijk dat de lijst van genodigden nog niet volledig is. Dus verenigingen /stichtingen etc. die geen uitnodiging ontvangen, maar die nadrukkelijk binding hebben met Hoek van Holland worden ook van harte uitgenodigd om op 10 april deze bijeenkomst bij te wonen. Overigens worden vermoedelijk de Hoekse sport verenigingen op een latere datum voor dergelijke gezamenlijke inventariserende bijeenkomst uitgenodigd. Kort daarna worden ook individuele bewoners die zich spontaan hebben aangemeld benaderd.

Voor vragen en/of suggesties heeft de Stichting inmiddels ook een E-mail adres geopend, te weten 150en100HvH@larepro.nl