Stichting de Zaaier bouwt brug in DR Congo

Stichting De Zaaier

Congo 09.04.2015 - De afgelopen week zijn Piet en Theo van der Ende namens De Zaaier en Jan van Dijk en Peter Heijstek van Dijkstaal B.V.

uit Maassluis afgereisd naar DR Congo om een brug te plaatsen om afgelegen dorpen aan de ene kant van de rivier en de stad Nyankunde, met zijn ziekenhuis, markt en scholen aan de andere kant van de rivier, te verbinden.

Voorheen bestond de brug uit drie boomstammen gelegen over een rivier van 14 meter breed. Inmiddels zijn vijf mensen van de boomstammen gleden en gespiest op een in de rivier liggend betonblok met betonijzer. Tevens zou zonder deze brug een afstand van 10 kilometer afgelegd moeten worden om van de ene kant naar de andere kant van de rivier te komen.

De Zaaier heeft besloten om met de opbrengst van het WK KassieBouwen 2013 een brug te plaatsen. Na twee bezoeken aan DR Congo in 2013 is door Piet van der Ende en Aad Verduyn namens De Zaaier, de opdracht gegevens aan Dijkstaal B.V. om de brug te construeren. In oktober 2014 is de brug in een container verscheept naar Bunia. In januari 2015 is de container met brugonderdelen op de plaats van bestemming aangekomen.

Op 26 maart jl. zijn Piet en Theo van der Ende, Jan van Dijk en Peter Heijstek naar de DR Congo afgereisd om de brug te monteren. De bouw is voorspoedig verlopen en de nieuwe brug is op 8 april jl. in gebruik genomen. Op 11 april jl. zijn de mannen weer op Nederlandse bodem teruggekomen. Het volledige reisverslag is te vinden op www.dezaaier.com

Stichting De Zaaier is een praktische hulporganisatie uit het Westland, die zich met kennis van de agrarische sector, richt op enkele landelijke gebieden in het Noordoosten van de DR Congo.