Stichting Wijzer ondertekent intentieverklaring met Stichting Kinderopvang Maassluis

Gemeente Maassluis

Maassluis 03.09.2014 - Op 2 september 2014 is de intentieverklaring tot bestuurlijke fusie ondertekend tussen Stichting Wijzer en Stichting Kinderopvang Maassluis.

Beide partijen gaan deze samenwerking aan om zo vorm te kunnen geven aan de integrale kindcentra, die in Maassluis en Vlaardingen zullen worden ingericht. De bestuurlijke fusie wordt per 1 januari 2015 geformaliseerd.

Waarom gaan deze organisaties samenwerken?
Stichting Wijzer en Stichting Kinderopvang Maassluis geven samen vorm aan hun visie om basisscholen, peuterspeelzalen en kindercentra om te vormen tot integrale kindcentra. In een integraal kindcentrum (IKC) werken onderwijs, peuterspeelzaal en kinderopvang samen. De doorgaande leer- en ontwikkelingslijn van kinderen van 0 tot 13 jaar staat hierbij centraal. Doordat kinderen volgens een doorgaande ontwikkelingslijn worden gevolgd, worden achterstanden of problemen eerder gesignaleerd.

De kinderen ontvangen dus sneller de benodigde ondersteuning. Indien nodig, wordt specifieke zorg van buiten gehaald. Om de integrale kindcentra te kunnen realiseren, is het nodig dat scholen gekoppeld zijn aan kinderopvanglocaties. Dit kan al dan niet op dezelfde locatie zijn. Omdat Stichting Wijzer scholen heeft in Maassluis en in Vlaardingen, betekent dit dat Stichting Kinderopvang Maassluis ook werkzaam zal zijn in Vlaardingen.

Wat merken ouders hiervan?
Ouders merken van de bestuurlijke fusie erg weinig. Op school en bij de kinderopvang blijven dezelfde personen werkzaam. Stichting Kinderopvang Maassluis en Stichting Kinderopvang Vlaardingen ruilen voor 1 januari 2015 locaties uit en dragen personeel over om de continuïteit en stabiliteit te kunnen garanderen voor ouders, kinderen en medewerkers.

Een integraal kindcentrum biedt voordelen voor ouder en kind
Een integraal kindcentrum is één organisatie met één leiding, één beleid en multifunctionele gebouwen of ruimtes. Kinderen kunnen er spelen, ontwikkelen, leren en zich ontspannen. Het grootste voordeel voor ouders en kind ligt in de doorgaande leer- en ontwikkelingslijn, waardoor het kind met dezelfde pedagogische visie wordt benaderd. Kinderen krijgen de mogelijkheid om hun talent en kwaliteiten te ontdekken en in de volle breedte te ontwikkelen.

Daarnaast is het gemakkelijk voor ouders, dat zij in de nabije toekomst te maken zullen krijgen met één loket voor de inschrijving en administratie voor opvang en onderwijs. Ook het afstemmen over het kind verloopt via één persoon. Ouders kunnen hun kind laten opvangen bij een integraal kindcentrum gedurende 52 weken per jaar tussen 07.30 en 18.30 uur.

Stichting Wijzer en Stichting Kinderopvang Maassluis
Stichting Wijzer is de overkoepelende organisatie voor openbaar (speciaal) onderwijs en openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs in Maassluis en Vlaardingen. Stichting Wijzer omvat twaalf openbare basisscholen: tien reguliere basisscholen, een school voor Speciaal Basis Onderwijs (SBO Kameleon) en een school voor Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs (de Ericaschool).

Stichting Kinderopvang Maassluis is een professionele kinderopvangorganisatie met negen locaties in Maasluis. Zij verzorgt de opvang van kinderen van 0 tot 13 jaar bij haar kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvanglocaties.