Stoelendans voor burgemeesterschap Maassluis

Provincie Zuid Holland

Maassluis 21.01.2015 - Voor het burgemeesterschap van Maassluis hebben 31 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij de commissaris van de Koning.

De nieuwe burgemeester zal naar verwachting op 2 november 2015 in functie treden.

De sollicitanten – 24 mannen en 7 vrouwen – variëren in leeftijd van 35 tot 61 jaar. 9 van hen zijn lid van de PvdA, 7 van het CDA, 7 van de VVD, 2 van D66, 2 van GroenLinks, 1 van de SGP, 1 van een lokale partij en 2 sollicitanten zijn niet aan een politieke partij verbonden. 4 sollicitanten zijn burgemeester of hebben deze functie eerder vervuld en 19 sollicitanten zijn (voormalig) wethouder.

De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, de heer drs. J. Smit, voert in de komende weken gesprekken met de sollicitanten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie over zijn bevindingen. De commissaris streeft naar een breed samengestelde, hoogwaardige selectie. De vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met de geselecteerde kandidaten. Deze commissie doet een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. De gemeenteraad zal naar verwachting eind mei 2015 2 kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor 1 van beide kandidaten. In beginsel volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.

De vacature van eerste burger van Maassluis is per 1 november 2014 ontstaan. De kroonbenoemde burgemeester van Maassluis, de heer Karssen, heeft per die datum van rechtswege door de Kroon eervol ontslag gekregen vanwege het bereiken van de leeftijd van 70 jaar. De commissaris van de Koning heeft tot aan de vervulling van de ontstane vacature de heer Karssen aangesteld als waarnemend burgemeester.