Storing in meetapparatuur benzeen

DCMR

Westlanden 27.01.2016 - De gemelde benzeenverhogingen van zondag 24, maandag 25 en dinsdag 26 januari zijn veroorzaakt

door een storing in de meetapparatuur. De gecorrigeerde weergave laat zien dat er geen hoge benzeen-uitstoot was op die dagen. De PvdA in Maassluis had er collegevragen over gesteld.

Halt aan ontgassen van binnenvaartschepen

De DCMR betreurt dat de dienst onnodig melding deed van verhogingen, te meer omdat dit mogelijk onrust heeft veroorzaakt. De milieudienst is alert op benzeen-emissies, omdat voor deze stof een minimalisatieplicht geldt voor bedrijven: zo min mogelijk uitstoot.

De DCMR gaat alle meetpunten van benzeen controleren om dergelijke storingen te voorkomen of tijdig te signaleren.

Op het luchtmeetnet is overigens te zien dat er op donderdag 21 januari, toen de stankcode van kracht was, ook een verhoging was van benzeen-emissies. Deze waarde is wel correct geregistreerd. Er werd toen geen bron gevonden.